Dňa 18.10.2012 sa zúčastnila  MUDr. Daniela Olexová za SLÚŠ stretnutia na MZSR ohľadom kódov pre interné odbory v pripravovanom katalógu výkonov,  dňa 23.10.2012 sa na MZSR za SLÚŠ ohľadom chirurgických odborov a JAS zúčastnil MUDr. Ján Kehér.

Žiadame láskavo kolegov, aby nezahlcovali ÚDZS pripomienkami ku katalógu výkonov, pretože niektoré súvisia s nepochopením nového princípu katalógu. Prosíme našich členov, aby, v záujme konštruktívneho riešenia, pripomienky zasielali na e-mailovú adresu: daniela.olexová@gmail.com.