Pán prezident ASLSR sa odvoláva na to, že údajne vyvíjal aktivity zamerané  na financovanie ŠAS 100% paušálom a odvoláva sa, že tí, ktorí čítajú ich správy, sú o tom informovaní. Zrejme pozná svojich členov a vie, že správy čítajú, keď  už  je veľmi zle a že sa nebudú  vracať k minulým správam. Preto si asi dovolil tvrdiť, že otázku financovania  ŠAS paušálom predniesol už predchádzajúcej vláde  začiatkom februára 2020, podľa svojho tvrdenia oslovil aj zdravotné poisťovne a v marci mal napísať list novému premiérovi Matovičovi. Popri tom všetkom nedzabudol pochváliť prezidenta SLK MUDr.Kollára a naopak spochybniť výkonnú riaditeľku ZAP JUDr.Dolinkovú.
Jeho list však pomáha oddeliť zrno od pliev. Pán doktor si nedal ani toľko námahy, aby sa zamyslel nad dátumami, ktoré uvádza. Vo februári prebiehala predvolebná kampaň a naše ambulancie boli plné pacientov. Niektorí z nás bezstarostne nič netušiac prázdninovali. Podobne tomu bolo do polovice marca, kým predchádzajúca vláda nezaviedla protiepidemické opatrenia a neodporučila pacientom nenavštevovať lekárov s odkladnou zdravotnou starostlivosťou. Lekárom bolo odporučené (odbornými spoločnosťami , stavovskými a niektorými profesnými organizáciami) chrániť sa a poskytovať len telefonické rady. Je to adekvátny postup, zvlášť, keď zohľadníme vysoký priemerný vek ambulantných lekárov a nedostatok dostupných ochranných pomôcok. Naša dôverčivá lekárska obec poslúchla a  prešla na poskytovanie výkonov, ktoré poisťovňa neuhrádza pre ŠAS vôbec alebo platí symbolické sumy. Tak zdravotnícke zariadenie stratilo príjem a ostali mu len finančné záväzky na úhradu prevádzky, prístrojov, dezinfekcie, predražených ochranných prostriedkov.
Medzi slušnými ľuďmi je samozrejmosťou, že ten , kto povedal „A“, t.j. že majú pracovať bez adekvátneho príjmu na udržanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovať bezplatné výkony na svoje náklady, ten zodpovedný, ktorý prevzal plnú moc od kolegov na zabezpečenie ich podmienok pre prácu, by mal povedať aj „B“, zabojovať o prežitie zariadení svojich členov, ktorí mu dôverujú a tak zároveň zabojovať o prežitie špecializovanej ambulantnej  zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
Vzhľadom na to, že sme si uvedomovali závažnosť situácie a existenčné ohrozenie, pozorne sme sledovali aktivity ostatných organizácií a obracali sa na nás aj zúfalí členovia iných organizácií . Máme presne zmapované, čo, kedy a kto robil.
Takže môžeme zodpovedne povedať , že kým sme my, SLÚŠ, neposlali oficiálnu žiadosť predchádzajúcej vláde, podloženú analýzou situácie, argumentami a návrhmi, sa požiadavky ostatných organizácií  redukovali na žiadosti o  ochranné prostriedky.  Keď sme poslali list s analýzou situácie, popisom hroziacich  následkov a návrhom riešenia financovaním paušálom novému ministrovi, na vedomie premiérovi, vicepremiérke, zdravotným poisťovniam, premiér reagoval oznámením, že bude jednať o paušále vo výške  75% mesačného priemerného príjmu za predchádzajúci rok.  17.3.2020 údajne zástupca ASLSR odsúhlasil zdravotným poisťovniam návrh zvýšiť platbu za telefonickú radu na smiešny dvojnásobok symbolickej  pôvodnej platby, pričom Union zdravotná poisťovňa, a.s. dokonca požaduje aj vykazovanie telefonického kontaktu cez ktorý bola rada poskytnutá, resp. chránený videohovor!   so záznamom v zdravotnej dokumentácii.
Následne začal   aktivity na systémové zmeny financovnia  vyvíjať  ZAP, ktorého členovia nás oslovili a   podporili našu aktivitu v tlačovej správe, ktorá je k dispozícii na ich webovej stránke, ale médiá im ju neuverejnili.
Po mediálnej odpovedi ministra zdravotníctva Krajčího, poskytnúť ŠAS pôžičku, ak zdravotnícke zariadenia podpíšu mobilizáciu a tak poskytnú  svoje disponibilné personálne aj materiálne zdroje, sme zverejnili náš návrh aj našu odpoveď na reakciu ministra formou platených  tlačových správ. Naša medializovaná komunikácia s kompetentnými vyvolala  značný rozruch, pretože  si ľudia uvedomili dopad neadekvátnej  finančnej podpory ŠAS v krízovej situácii na nich samotných, nielen na lekárov. Zodpovedným   sa vyjasnilo, že to politicky  neustoja, preto aspoň tých 75% mesačného priemeru za predchádzajúci rok. Nie z dôvodu, ktorý uvádza Dr.Šóth.
Prečo nie viac, čo by pri zvýšených tohtoročných nákladoch zabezpečilo  s istotou  prežitie zdravotníckych zariadení ŠAS? Prečo si každý môže v súvislosti s epidémiou COVID 19 zapýtať za dezinfekciu, ochranné pomôcky, laboratórne sety,… akúkoľvek cenu, ktorá je akceptovaná a médiá nespustia kampaň, aby ho znemožnili ako chamtivca zneužívajúceho situáciu? Pretože nevlastníme médiá, pretože nie sme schopní poskytnýť nikomu provízie a  v našich zariadeniach nemá nikto z kompetentných alebo ich príbuzných, vlastné podiely a nikomu sme nesponzorovali politickú kampaň.
Navyše aj preto, že sú  tu takí zástupcovia organizácií , ktorí spolupracujú na tom, aby ambulantné zariadenia neboli  adekvátne spravodlivo odmenené, pomáhajú  zavádzať svojich členov, očiernia a  zosmiešňujú  tých, ktorí sa snažili o  systémové riešenie a adekvátne platby pre nízkokapitálové zdravotnícke zariadenia. Chvália spolupáchateľov.  Zdôvodňujú, prečo všetci ostatní majú oprávnené nároky, len lekári sa nevedia uskromniť. Čo ich motivuje k takému konaniu a koho  skutočne zastupujú by si mali uvedomiť predovšetkým kolegovia, ktorí im dali plnú moc rozhodovať o ich existencii.  Epidémia COVID 19 Vám pomôže objasniť, kto je kto. Možno si niektorí zložia okuliare, ktoré im boli nasadené.
Zase raz sme svedkami, že niekto opíše  aktivity SLÚŠ ako svoje vtedy, keď už  ďalej nie je schopný im zabrániť. Bojí sa spomenúť Slovenskú lekársku úniu špecialistov, aby neupozornil, niektorých svojich členov, že stále existujeme a systémovo pracujeme na presadení adekvátnych podmienok pre činnosť  nízkokapitálových zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  Keďže poznáme zákony, za vyše 20 rokov existencie poznáme systém, spôsoby,  nástrahy, záludnosti, efektívne vieme podložiť nesúhlas so zavedením podmienok, ktoré by zhoršili postavenie  našich zdravotníckych zariadení. Kazíme dlhoročné plány na kompletné ovládnutie zdravotníctva veľkokapitálom, preto už dávnejšie radšej o nás niekto začal šíriť informáciu, že sme zanikli.
Nezanikli sme a veľmi nám pomáha aktívna komunikácia a včasné informácie z regiónov, za čo by sme chceli všetkým poďakovať. Prajeme Vám pevné zdravie a úspešné zvládnutie kritického obdobia. Ďakujeme za Vašu  aktivitu, pomoc a podporu. Spolu to zvládneme.

V Košiciach,04.03.2020                     
 MUDr.Andrej Janco v.r., prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov