1. Nie je dôvod zatvárať ambulanciu , ak lekár alebo zdravotnícky personál nemá nariadenú karanténu.
2. U pacientov treba zisťovať cestovateľskú anamnézu, resp. ochorenie dýchacích ciest alebo kontakt s ľuďmi s infekčným zápalom dýchacích ciest. Pacientom s akútnym respiračným ochorením odporúčať poradiť sa ohľadom liečby s obvodným lekárom a neponechať ho v čakárni s ostatnými pacientmi. 
3. Používať rúška a ochranné okuliare. V ambulanciách , kde je zdravotnícky personál v kontakte s telesnými tekutinami pacienta a v ambulanciách , ktoré navštevujú pacienti s respiračnými ochoreniami sú vhodné pre zdravotníkov respirátory s filtrom na opakované použitie.
4. Dôsledne umývať ruky mydlom a využívať alkoholovú, resp. chlorovú dezinfekciu.
5. Pacient a jeho sprievod by mal mať rúško. Vhodné je dať do čakárne informáciu pre pacientov, ktorá je k dispozícii na www.slus.sk.
Musíme si všetci aj v tejto súvislosti uvedomiť, že súkromné špecializované ambulancie nedostávajú paušálne platby od zdravotných poisťovní, ale len limitované platby za výkon. Straty príjmu im nebude nikto kompenzovať. Platy zamestnancom, lízingy a úvery za nich nikto  nesplatí. Nikdy nedostali od štátu bezodplatne prístroje, zdravotnícke pomôcky, nemohli čerpať eurofondy, nedostali štátnu podporu, neprispeli im žiadne nadácie, ani regionálne úrady. Všetky uvedené pomoci dostávali len veľkokapitálové a štátne zariadenia. Odvody za zamestnancov boli odpustené taktiež len lôžkovým zariadeniam. Oddĺžené boli len štátne zdravotnícke zariadenia a regionálne nemocnice. Zo zániku špecializovaných ambulancií budú profitovať akcionári poisťovní, lebo financie na zdravotnú starostlivosť nebudú mať komu vyplatiť.  Pacient vo finančných kruhoch je zaujímavý, len pokiaľ prinesie zisk, v tomto prípade platbu poistného.  Pre pacienta je , ale dôležité zachovanie aspoň doterajšej siete zdravotníckych zariadení. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá ohrozuje malé súkromné špecializované zdravotnícke zariadenia, v záujme zabránenia ďalšiemu nárastu počtu pacientov, ktorí umierajú na vyliečiteľné choroby , musíme upozorniť, že je čas poskytnúť zo zdravotného poistenia mimoriadne navýšenie platieb aj pre súkromné špecializované ambulancie. 14 dňová karanténa pravdepodobne neukončí pandémiu, ale strata bazálneho príjmu súkromných špecializovaných ambulancií ohrozí zdravotnú bezpečnosť občanov SR po ukončení pandémie v dôsledku zániku početných zdravotníckych zariadení v čase, keď všetci budú chcieť dohnať vyšetrenia a kontroly u špecialistov, ktoré z dôvodu strachu neabsolvujú. Budú sa ich masovo dožadovať po uplynutí tejto doby.