Kolegovia, ktorí ste držitelia licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a súkromnú ambulanciu prevádzkujete ako s.r.o., prípadne pracujete v inom zariadení ako zamestnanec, to znamená, že túto licenciu nevyužívate, mali by ste urýchlene a preukázateľne požiadať SLK o zrušenie licencie na  výkon samostatnej zdravotníckej praxe.
Kolegovia, ktorí máte zo zdravotných alebo iných dôvodov prerušenú činnosť, mali by ste požiadať o pozastavenie licencie. Potrebná je licencia na výkon povolania a pre s.r.o. aj licencia na výkon odborného garanta.
V prípade, ak licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe nezrušíte, budete musieť podľa novelizovanej legislatívy platiť v nasledujúcom roku odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne ako SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba).
Tí, ktorí máte súkromnú ambulanciu ako fyzická osoba, nie ako s.r.o., nerušte licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe. (Niektorí kolegovia údajne dostali aj takéto mylné informácie.)
MUDr. Alena Jancová