Rovnako ako nedostatok lekárov je aj nedostatok sestier dôsledkom prístupu slovenských politikov k zdravotníckym povolaniam. Zdravotníctvo sa stalo zdrojom enormných príjmov politických podnikateľov, operujúcich v zdravotníctve, na úkor tých, ktorí napriek zlým podmienkam naďalej sú ochotní poskytovať zdravotnú starostlivosť.