Kliknite SEM pre náhľad listu od Ministerstva zdravotníctva, ktorým žiada o zastavenie revízií a nariaďuje preplatenie výkonu č. 825 psychiatrom: http://slus.sk/public/userfiles/downloads/paper1slus.pdf