Neodporúčame členom podpisovať zmluvy s VšZP, a.s. Vedenie VšZP a.s. pri dojednávaní zmlúv s ambulantnými poskytovateľmi postupuje neseriózne, zmluvy sú nepodpísateĺné a pre ambulantných poskytovateľov nebezpečné.