1.      Do 31.10.2017 je potrebné požiadať každému zdravotníckemu pracovníkovi ( nielen lekárovi) z Vášho zdravotníckeho zariadenia o  elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a o prístupové zariadenie do e-zdravia,    nájdete na nasledujúcom prekliku:                                       https://www.youtube.com/watch?v=4iSZgFrn5-c&feature=youtu.be                                                                                                 IOMO pracoviská ( zoznam pôšt, kde môžete vybaviť žiadosť), potrebný je k tomu občiansky preukaz a registračné číslo v príslušnej zdravotníckej komore, v ktorej je pracovník registrovaný. Preklik: http://www.ezdravotnictvo.sk/Program-eHealth/Certifikacna_autorita_NZIS/Stranky/default.aspx

Na stránke pod názvom Možnosti  požiadania ePZP v odseku 2.
Nepodpisujte dodatky so žiadnym záväzkom k e-receptom alebo online hláseniam. Je to len snaha preniesť náklady za e-zdravie na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a rozdeliť balík pre svoje firmy. Žiadame od štátu preplatiť internetové prístupy pre ambulantné zariadenia a príspevok na softvare a na každú ambulanciu príspevok na  počítač. Je to všetko pre pacientov a nie pre lekárov. Sú avizované úspory po zavedení e-zdravia, ale zatiaľ pre nás len ďalšie dlhodobé náklady. Pre koho ideme sporiť, keď doteraz všetky úspory sme my pocítili ako náklady, napriek tomu, že sa na tie úspory vynakladali financie, ktoré mali byť zaplatené nám za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

2.      11.10.2017 sa zástupcovia SLÚŠ zúčastnia jednania na generálnych riaditeľstvách zdravotných poisťovní. Zatiaľ sme dostali informácie o problémoch s revíznou činnosťou od FBLR a dermatológov. Ak máte konkrétne podntey kontaktujte nás telefonicky per sms – zavoláme Vám alebo mailom.

3.      Menila sa vyhláška o dezinfekcii a tento rok začali kontroly zamerané na dezinfekčné prostriedky na ruky, ktoré musia byť dostupné na umývadle v sprayi a na rozdiel od väčšiny dezinfekčných prostriedkov, ktoré sú bežne predávané a postačujúce v celej EÚ na báze 70% alkoholu, my musíme mať na báze 80% alkoholu. Takisto nepostačuje papierová rolka na ruky, ale jednorazové obrúsky musia byť v krytom zásobníku. Ihly po použití  dávajte do zbernej nádoby bez predchádzajúceho vloženia do púzdra.  Predmetnú vyhlášku  MZSR č. 192/2015 sa budeme snažiť umiestniť na slus.sk . Stabilným hitom kontrol je neexpirovaný kompletný obsah protišokovej skrinky.

4.      Bude sa meniť zákon o bezpečnosti a ochrane osobných údajov v súvislosti so smernicou EÚ, ale my chceme byť v administratíve zase lepší a budú sa upravovať aj veci, ktorým EÚ nevenovala pozornosť. Budeme Vás včas informovať. Povinnosti nám budú plynúť až od 8/2018. Budeme sa snažiť dohodnúť pre našich členov len jednoduchú úpravu projektu, ktorý sme v minulosti dali vypracovať.

5.      Menil sa zákon o pracovnej zdravotnej službe. Pre naše zariadenia je potrebné len jednorazové zhodnotenie rizika pri práci a návšteva všeobecného lekára.

6.      Do NR SR sa dostala novela zákona 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, ktorý rieši aj LsPP. Základné zmeny sú, že LsPP bude len do 23.00hod. aj vo voľné dni, ale služby budú môcť zabezpečiť aj s pomocou lekára s profesijným titulom internista ( t.j. nemusí byť podmienkou, že má ambulanciu všeobecného lekára) a takisto aj s pomocou lekára s titulom pediater, takže do služby môžu osloviť aj  lekárov špecialistov, nielen lekárov primárneho kontaktu. Zákonom daná minimálna platba  na hodinu je brutto 12.-Eur pre zamestnanca zariadenia a pre externistu je najmenej vo výške celkových mzdových nákladov na prácu lekára. Organizátor sa môže podľa zákona  dohodnúť aj na vyššej platbe ( čo reálne sotva urobí, keď má možnosť vybaviť príkaz z VÚC na zabezpečenie služby pre ambulantné zariadenia s predpísanou odbornosťou v  spádovom regióne).

7.      Do LsPP boli zástupcami lekárov ruka v ruke s predstaviteľmi moci víťazne avizované  vyššie investície,  vzhľadom na „pekné navýšenie“ hodinových platieb pre lekárov. V noci už nebudú na LsPP slúžiť. Pozrime sa preto, ako sa zo zákona skutočne „zvýšia“ náklady organizátora LsPP: Bude platiť o 8 hodín denne menej za sestru aj za lekára, odpadnú príplatky za nočné služby pre obidvoch. Organizátorovi LsPP ubudnú dokonca aj náklady na služobné lôžka. Brutto platba za hodinu pre lekára sa nezvýši zďaleka tak vážne a dôstojne ako sa všetci tvárili, keď to oznamovali. Takže pre koho je vlastne plánované to avizované ťažko vybojované  navýšenie financií? Komu patril ten víťazný úsmev?

                     Za koordinačnú radu SLÚŠ s pozdravom   MUDr. Andrej Janco v.r., prezident

 

Dodatok k jednaniam SLK a ZP Dôvera:

Víťazstvo nad zp Dôvera, ktoré s si takou pompou pripisuje SLK je potrebné vnímať v tom kontexte, že koeficienty efektivity a kritériá kvality, ktoré údajne odstránili, sami pomáhali presadzovať a zaviesť.

SLÚŠ bola vždy tou, ktorá „nechce kvalitu“, pre čo svedčia početné vyhlásenia zástupcov SLK, pri rôznych príležitostiach. Je veľmi zaujímavé, že dosiahnutie „ich“ veľkého úspechu, sa podarilo až po podaní SLÚŠ na Protimonopolný Úrad, proti ZP Dôvera, ktoré bolo aj v tejto súvislosti.

Môžeme si položiť otázku, pre koho je zrazu výhodné vyzdvihnúť zásluhy SLK, pri spolupráci so ZP Dôvera na tejto veci. Možno sa časom dozvieme, aké sú skryté aspekty tohoto „veľkého víťazstva SLK“.