Mnohé spoločnosti ponúkajú rôzne predražené projekty v sumách od 300,-Eur s následnými vysokými ročnými aktualizačnými poplatkami. Na ponúknutých projektoch vyplnením
dotazníka strávite toľko času, že si systém GDPR môžete zaviesť sami podľa jednoduchého presného
návodu so vzormi príslušných dokumentov, ktoré po doplnení údajov o Vašej firme vytlačíte, podpíšete,
resp. dáte podpísať.

Návod na zavedenie GDPR spolu s potrebnou dokumentáciou na CD sme
pripravili pre našich členov za nákladovú cenu. Záujemcovia z radov našich členov budú mať
kompetný popis ako zabezpečiť uchovávané údaje v súlade s novou legislatívou, spolu s príslušnými
potrebnými dokumentami za sumu 60,-Eur.

Popísané pravidlá je nevyhnutné dodržať, aby ste sa vyhli
riziku pokút, ktoré podľa nového zákona musia byť udelené v prípade zistenia pochybení v sume od 4%
ročného obratu firmy až do 20mil. Eur.

V prípade, že máte záujem o spracovaný návod na zavedenie GDPR od SLÚŠ, vyplnte nasledujúcu
návratku I., uhraďte na účet SLÚŠ sumu 60,-Eur. Návratku I. zašlite na adresu SLÚŠ.

Základné číslo účtu: 4350215202
Numerický kód banky: 3100 Prima banka Slovensko, a.s. ( predtým Sberbank Slovensko, a.s., kód pre
dobeh platieb do 31.7.2019)
IBAN: SK94 3100 0000 0043 5021 5202
Ako variabilný symbol pri platbe uveďte Vaše IČO.
Následne Vám bude zaslané CD s podrobným návodom na GDPR a faktúra, ktorú neuhrádzajte znova,
len založte do účtovníctva.
V prípade zmeny legislatívy Vás budeme informovať o potrebe aktualizácie systému.
V prípade záujmu aj o následnú účasť na školení o systéme GDPR, spojenom s konzultáciou pri
spoločnom vypĺňaní alebo úprave systému, odošlite aj návratku II. ( túto môžete odoslať aj neskôr, ak
by ste sa rozhodli, že potrebujete aj školenie, resp. konzultáciu a kontrolu pripraveného systému,
najneskôr však do 25.5.2018). Telefonicky Vás budeme kontaktovať. Predbežná suma za takéto
školenie by bola 70,-Eur a uskutočnilo by sa v Nitre a v Košiciach, ev. podľa počtu záujemcov aj v inom
regióne.
Návratky I.,II. sú k dispozícii na stránke aj v súboroch na stiahnutie.

S pozdravom MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ, v. r.

Návratky nájdete na nasledujúcom linku:

http://slus.sk/public/userfiles/downloads/GDPR–oznam-a-navratky-25042018.rtf