Vážení kolegovia,

na stránku SLÚŠ sme umiestnili vzory žiadostí adresovaných ZP Dôvera, ZP Union a VšZP. Odporúčame Vám obdobne koncipovať aj žiadosti za Vaše zdravotnícke zariadenia. Ide o nasledovné žiadosti:

1. ZP Dôvera – nesúhlas s návrhom dodatku č. 5 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a žiadosť o bezpodmienečné navýšenie ceny bodu ŠAS a SvaLZ, t.j. žiadosť spoločne s odmietnutím neprijateľného dodatku dohodnutého s MUDr. Pásztorom.

V súvislosti s touto problematikou dávame pre objasnenie do pozornosti nasledovný článok zverejnený Denníkom N: https://dennikn.sk/141772/cetecko-je-u-nas-isty-a-velmi-vyhodny-biznis/?ref=in

(pre otvorenie článku skopírujte priložený link do príkazového riadku prehliadača)

2. VšZP – žiadosť o navýšenie ceny bodu a objednaného finančného rozsahu ambulantných zdravotníckych zariadení

3. ZP Union – žiadosť o navýšenie ceny bodu a objednaného finančného rozsahu ambulantných zdravotníckych zariadení

MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ