„Dobrý deň,

 

v mene Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej len „VšZP“) si Vám dovoľujem v prílohe tohto emailu zaslať oznámenie VšZP o nepokračovaní v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti Medirex, a.s. a Medicyt, s. r. o. od 1.6.2019.

 

VšZP si Vás týmto dovoľuje požiadať o zaslanie predmetného oznámenia všetkým Vašim členom.

 

Stanovisko Vám po podpise predsedníčkou predstavenstva VšZP, PhDr. Ľubicou Hlinkovou, PhD. dopošleme.

 

S pozdravom

 

JUDr. Ján Balko

oddelenie metodiky nákupu zdravotnej starostlivosti

tel.: 02/20824859″