Zmluvný vzťah sa obnovuje od 5.6.019 a vaše zariadenia môžu opätovne zasielať laboratórne vzorky na testovanie do predmetných laboratórií.