Vláda sklamala dvakrát. Prvkrát vtedy, keď dopustila zníženie odvodov pre zdravotníctvo a druhýkrát vtedy, keď nedokázala zabezpečiť náhradu za túto stratu. Výslekom je, že zdravotníctvo stratilo približne pätinu svojich financií. Táto strata postihla nielen všetky zdravotnícke sektory, ale vážne postihla aj pacientov, pretože financie v zdravotníctve slúžia nielen na platy zdravotníkov, ale aj na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V tejto situácii nemá nikto právo hovoriť len o svojich vlastných platoch! Preto sme sa rozhodli pripomenúť sa účinnejšie, ako sme to urobili kedykoľvek predtým.

Preto Slovenská lekárska únia špecialistov ako organizátor jarných protestov zdravotníkov presadila spoločnú dohodu s Odborovým zväzom pracovníkov v zdravotníctve, Lekárskym odborovým združením, Slovenskou komorou zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a so Slovenskou lekárskou komorou, ktorá znela: budeme svorne požadovať peniaze pre zdravotníctvo, ktoré sme stratili rozhodnutím MF SR (znížiť odvody do zdravotníctva zo 4,78 na 4, 32% z priemernej mzdy v NH). Ak by boli bývali zdravotnícke organizácie zotrvali vo svojej požiadavke, donútili by vládu niesť za pokles financií v zdravotníctve politickú zodpovednosť.

Napriek dohode sa však LOZ a SKSPA postupne nechali zmanipulovať, odstúpili od hlavnej požiadavky navýšenia financií do systému, a obmedzili sa na obhajobu svojich vlastných mzdových požiadaviek, čím zrušili spoločný postup a stratili oprávnenie hovoriť za všetkých. Vláda samozrejme veľmi rada prijala túto hru, pretože sa zbavila svojej politickej zodpovednosti a zhodila ju na hlavy lekárov. Celá spoločnosť teraz rozpráva o tom, či majú pravdu lekári, alebo minister, avšak zodpovednosť vlády za krízu v zdravotníctve, spôsobenú poklesom financií, sa postupne vyparila. Vláda ide lacnejšou cestou, keď chce utíšiť požiadavky len štátnych lekárov a sestier miesto toho, aby nahradila výpadok financií v zdravotníctve všetkým spravodlivo, vrátane pacientov.

Príkladom toho, ako sme si to predstavovali, je protest v Katalánsku. 16.000 lekárov v Katalánsku požaduje svorne spoločnými porotestmi zvýšenie rozpočtu pre zdravotníctvo. Nie pre skupiny zdravotníkov, ako u nás!

 

Fakty:

• Napriek tomu, že súkromné ambulancie ako prvé na jar tohto roku jasne vyjadrili svoje požiadavky na navýšenie financií do ambulantného sektora, MZ SR po našej septembrovej požiadavke na 130 miliónov Euro tvrdí, že sme ich predostreli neskoro. S nahradením financií, ktoré nám vzalo rozhodnutie ministra Mikloša, sa jednoducho nepočíta.

• Napriek tomu, že sme od premiérky dostali sľub o spravodlivom sektorovom delení financií, dnes sa hovorí len o financiách pre nemocničný sektor.

• Vláda sľubuje navýšenie platov sestier na minimálnych 640 Euro, ale z našich vreciek, pretože špecializované ambulancie ukrátila začiatkom roka minimálne o 20% financií.

• O tom, ako zo 100 miliónov Euro zo štátneho rozpočtu, vyčlenených na zvýšenie platov nemocničných lekárov a sestier uhradí vláda navýšenie platu sestier a lekárov v súkromných ambulanciách, nehovorí nikto. Neexistuje mechanizmus, ale ani predstava, ako to urobiť, čo nás šokuje.

• Platy lekárov v súkromných ambulanciách sa nezvýšili ani o cent už 10 rokov! Naopak, neustále klesajú limity aj úhrady zo zdravotných poisťovni.

• Všetci, ktorí dnes pred médiami riešia požiadavky štátnych lekárov a sestier, zabudli na to, že existujú súkromné ambulancie, kde sa vykoná väčšina práce v zdravotníctve za najmenej peňazí! Súkromné ambulancie ešte nikdy neurobili dlh a štát, ani podniky im nikdy neprispeli na prevádzku. Platy súkromných lekárov sú nižšie ako staré platy zdravotných sestier v nemocničných zariadeniach. Veľmi často plat dvojatestovaného lekára s 35 – ročnou praxou nedosahuje ani 400 Euro!

• Sústavným prehliadaním problémov súkromných ambulancií sme nadobudli presvedčenie, že sme druhoradými občanmi SR, ktorí nemajú nárok ani len na požadovanie dodržiavania zákona!

• Lenže všetci svorne zabudli na to, že financie do zdravotníctva budú chýbať aj pacientom, nielen zdravotníkom. V tejto fáze tento zásadný fakt celkom zmizol z jednaní MZSR s LOZ a SKZSaPA, čo je neprípustné.

• V dôsledku chýbania financií množstvo ambulancií zaniklo, iným znížili limity aj o tretinu a viac, a pacienti sa chodia prosiť od dverí k dverám. V tejto situácii sa nedá hovoriť len o platoch nemocničných lekárov a sestier. My podporujeme oprávnené mzdové požiadavky nemocničných lekárov, aj požiadavky sestier, ale rovnakú podporu očakávame z ich strany voči nám.

• Odmietame tvrdenie, že prácu súkromných ambulancií je schopné prevziať akékoľvek iné zdravotnícke zariadenie. Tieto tvrdenia nás urážajú a preto sme sa rozhodli, že vláde dáme pocítiť, ako by to vyzeralo, keby sme prestali fungovať čo len na jeden deň. Politici sa zase snažia odvrátiť pozornosť od zdravotníctva a sústrediť pozornosť ľudí na seba, na svoju moc a na svoje voľby. Nedajte sa oklamať, toto je posledný opravný termín pre zdravotníctvo! V apríli sa mnohí tvárili, že sa ich to netýka, alebo že majú niečo dôležitejšie na práci. Kto sa nepridá dnes, nech neráta s tým, že niekoho budú zaujímať jeho požiadavky zajtra.

Vyzývame všetky súkromné ambulancie a to špecializované aj všeobecné, aby sa konečne spamätali a pridali k štrajkovej pohotovosti a v prípade neúspechu dohodnutých jednaní s premiérkou a s MZ SR aj k ostrým štrajkom, ktoré pripravujeme v nasledujúcich termínoch:

 

1. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti Od 21. novembra (pondelok). V tento deň vyzveme všetky súkromné ambulancie, aby boli pripravené vstúpiť do ostrého štrajku

2. Ostrý jednodňový štrajk 1. december 2011 ( štvrtok) 3. Poukazovanie pacientov do nemocníc 23. december – 2. január. Všetci pacienti, ktorých stav si vyžaduje sledovanie, budú poukazovaní na hospitalizáciu do nemocníc. * *Túto prácu aj s rizikom už dlhodobo vykonávame bezplatne, pretože poisťovne ich dlhodobo nepreplácajú.

 

V Košiciach, dňa 16. novembra 2011

 

 

MUDr. Andrej Janco

Prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov