V zdravotníctve SR sú toho času neefektívni všetci tí, ktorí pracujú pre dobro pacientov.Manažéri Poisťovne, ktorí sa v minulosti postarali o likvidáciu veľkých obchodných spoločností, hodnotia efektivitu zdravotníkov výlučne s ohľadom na svoje vlastné ciele. Môžu si beztrestne dovoliť nekomunikovať s poskytovateľmi pri dohodovacom konaní o zmluvách a pod nátlakom presadzovať likvidačné zmluvy pre poskytovateľov, ktoré okradnú o dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pacientov. História kariéry týchto manažérov, ktorá ich pravdepodobne osvedčila na súčasné manažérske posty v strategicky kľúčovej štátnej spoločnosti, sa môže opakovať podobne ako to predviedli na predchádzajúcich pôsobiskách. Máme za to, že cieľom je nielen likvidácia siete ambulantných zdravotníckych zariadení v SR, ale aj likvidácia Poisťovne, v ktorej ich “kompetentní” menovali do vedenia. Kto preveroval ich morálny kariérny profil, kým im umožnil uchádzať sa o tak dôležité miesta a kto ich na tie miesta dosadil? Kto toleruje ich súčasné arogantné postupy a spoluúčasť na likvidácii zdravotnej starostlivosti v SR v priamom prenose? Všetkých na rozhodujúcich občanmi platených miestach v štátnej správe sme na aktuálnu situáciu upozornili.Prajeme príjemné veľkonočné sviatky.MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ