Buď takto musíte učiniť priamym prepojením fyzickej kasy alebo cez virtuálnu kasu.

Prezentáciu k e-kase nájdete tu:

http://slus.sk/public/userfiles/downloads/e-KASA.pdf