Odporúčame na nasledujúcej adrese ÚVZ  si vybrať v príslušnom regióne fyzickú alebo právnickú osobu zabezpečujúcu pracovnú zdravotnú službu:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=390:pracovna-zdravotna-sluba&catid=64:preventivne-pracovne-lekarstvo&Itemid=73   ,

uzavrieť zmluvu a nahlásiť na RÚVZ.  Nezabudnite skontrolovať pracovný poriadok a plán dezinfekcie, či je v súlade s novou legislatívou. V prvej a druhej rizikovej skupine môže poskytnúť potvrdenie o absolvovaní preventívnej prehliadky Váš obvodný lekár.