Dávame do pozornosti predovšetkým pripomienku SLÚŠ v bode 7, ktorá z prvého návrhu zápisu vypadla. Považovali sme za dôležité mať možnosť určiť konkrétne 100% nepreplatené výkony, aby pri revíznej činnosti nebolo možné žiadať od poskytovateľa vrátiť 100% ceny za výkony, ktorých vykázanie sa dodatočne spochybní a v skutočnosti nikdy neboli poskytovateľovi vyplatené z dôvodu nadlimitu alebo úhrada bola v degresnej cene. 

Vyhýbavé vyjadrenia zdravotných poisťovní a chýbajúce vyjadrenie ÚDZS svedčí pre to, že takáto identifikácia je z nejakého dôvodu pre poisťovne problém. Asi to nebude nedostatočnými možnosťami ich informačných technológií.