Požiadavka ZAPu:   V prípade prekračovania priemerného vykazovania výkonov za rok 2018 o viac ako 20% sa uskutoční individuálne konanie s daným PZS s cieľom zistenia príčiny zmeny nárastu objemu výkonov. Ak sa zistí, že tento nárast je nedôvodný, vráti sa PZS finančný limit s hradením nadlimitných výkonov s degresnou 30%-nou cenou bodu.

Očakávaný výsledok: V individuálnom konaní  sa, nezávisle na dôvode navýšenia výkonov,  prejde k obnoveniu limitu s uhrádzaním nadlimitu v 30% degresnej cene. V praxi to znamená zabetónovanie limitu do budúcnosti a zníženie ceny práce, lebo podiel výkonov, ktorý bude vykonaný za 30% ceny nikto z poskytovateľov neovplyvní  a kompetentní budú môcť tvrdiť, že poisťovňa uhrádza celú zdravotnú starostlivosť. Je to veľmi nebezpečná aktivita , ktorá na špecialistov môže mať likvidačný dopad, lebo cena ich práce sa v budúcnosti na základe takejto zmluvy môže nekontrolovateľne znižovať.