Dovoľte nám niekoľko postrehov , súvislostí a krátkych komentárov:

V približne hodinovej relácii, venovanej rôznym témam (APS, ÚPS, urgent, poplatky v ambulanciách, lieky) sa hovorilo výlučne o primárnom kontakte a nemocniciach, nikto ani raz nespomenul špecialistov a ich potreby, akoby vôbec neexistovali, pričom je jasné, že s ich povinnými službami sa dnes už oficiálne počíta (internisti, pediatrické špecializácie). Komentár: Tak, ako nikto nespomenul špecialistov, tak nikto nespomenul ani Slovenskú lekársku úniu špecialistov, diskutujúci sa však pri všetkých príležitostiach odvolávali na jednania a dohody s ASL, SLK a ASN !  Kolegovia špecialisti, nevidíte v tom súvislosť? Mnohí z Vás uverili masívnej propagande Zdravity a potom aj ZAPu a vstúpili do týchto organizácií, „aby boli jednotní a silnejší“. Zdá sa vám dnes, že ste jednotní a silnejší? Svedčí pre vašu jednotu a silu to, že ste ako segment na verejnosti prestali existovať? Kolegovia z primárneho kontaktu, ste spokojní s vysvetleniami účastníkov debaty, prečo je potrebné, že vám určili 35 hodín ambulantných hodín a že 12 Eur na hodinu APS za vysokonáročnú a zodpovednú prácu je postačujúca platba? Súhlasíte s tvrdeniami, že to bolo potrebné preto, lebo niektorí z vás ambulovali len 2 hodiny denne? Jediné prezentované protinázory a protiargumenty boli parafrázované stanoviská prezentované na rôznych fórach Slovenskou lekárskou úniou špecialistov.

 

Nezdá sa Vám, tak ako nám v SLÚŠ, že zvyšovanie počtu ambulantných hodín a donucovanie lekárov k službám na APS slúži len na to, aby sa za každú cenu vykompenzovali straty odborníkov, spôsobené ich vývozom do zahraničia hneď po ukončení lekárskych fakúlt? Veď každá zo štandardných strán má v svojich radoch podnikateľov, čo sa ním živia. Konkrétne riešenia problému zlepšením podmienok pre lekárov nespomenul ani len moderátor.  Kto spomenul, že mnohým špecialistom nezaplatia poisťovne  ani prevádzku za 20 hodín týždenne, prevádzkujú predsa ambulancie ako obchodné spoločnosti, uzatvárajú zmluvy podľa Obchodného zákonníka. Podobne je to aj u všeobecných lekárov, napr. s nepočetným obvodom na lazoch, platba je nepostačujúca a demotivačná. Ako môže štát požadovať paušálne niečo pri súčasnej limitácii príjmu ambulantného súkromného zdravotníckeho zariadenia? Prečo štát nakúpil, napr. CT prístroje do štátnych zariadení, poskytol úvery regionálnych samospráv a eurofondy veľkokapitálovým súkromným zariadeniam  a neposkytne takúto pomoc pri vybavení a rekonštrukcii aj drobným súkromným ambulantným zariadeniam? Nezabezpečujeme zdravotnú starostlivosť tým istým pacientom?  Prečo, napriek výnosu Ústavného súdu SR sa ani len okrajovo nerieši dodržiavanie Obchodného zákonníka vo vzťahu k drobným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a financie do segmentu sa pridajú až keď ho pohltí veľkokapitál.  Všade sú aj „butiky aj hypermarkety“, prečo v zdravotníctve na Slovensku sú  administratívou systematicky likvidované „butiky“ a podporované „hypermarkety“?    A čo na túto hru na slepú babu vaše ZAP a Zdravita?

 

Niekoľko perál z debaty:

Cigániková: Štát by mal nechať organizáciu služieb  a platby za nich na zdravotné poisťovne ( komentár: Už nekontroluje, čo skutočne hradia a vieme, že svojvoľne hradia pacientom v súkromných neveľkokapitálových ambulantných zariadeniach stále menej.).

Ridoško: Do ÚPS služby príde po 22.00h. len zopár pacientov ( Vo veľkých mestách po tých „pár pacientov“ príde z niekoľkých APS z okolia a sú to obvykle ťažké stavy, u ktorých len dokumentácia si vyžiada dlhší čas.).   

Suchánek: Samozrejme, že je za tým ekonomický záujem, ale aj tak ponechajme odporúčané postupy odborným spoločnostiam. (komentár: Psy štekajú a karavána ide ďalej). Asociácia nemocníc Slovenska nemá s novými úpravami problém. (komentár: Samozrejme, všeobecní lekári v ich nemocniciach sú zamestnancami. Nemocnice majú ambície prevádzkovať APS  a aj ÚPS. Plánovaná je vyššia kapitácia za APS a perspektívne navyše aj kapitácia  a platby za ÚPS. Navyše ak sa pacient na ÚPS zdrží aspoň 2 hodiny, nebude platiť 10,-Eur, ale nemocnica si vykáže v zdravotnej poisťovni  platbu za jednodňovú hospitalizáciu.  Prečo by mali s tým problém?)

Cigániková: Hodnotenie kvality je na mieste, blahoželám týmto pánovi ministrovi (komentár: Nevidí, že tzv. kritériá kvality sú ekonomickými, aj po zmene plánujú byť ekonomickými  a skutočnú kvalitu  celkom vytlačili zo zdravotníctva. Bude  ešte mať kto posktytnúť zdravotnú starostlivosť pacientom v ťažkom stave?  Poisťovne za takýchto pacientov dostanú v rámci prerozdelenia viac, ošetrujúci  lekári  za nich dostanú menej, napriek náročnejšej starostlivosti. ).

        

                                                               Za Koordinačnú radu Slovenskej lekárskej únie špecialistov

                                                                              MUDr. Andrej Janco, v.r., prezident