SLÚŠ je jediná organizácia, ktorá videla realitu takú, aká je a nikdy nepodľahla sebavražednému, pohodlnému sebaklamu. Systematicky sme sa celé roky vzdelávali, aby sme pochopili  právne problémy ambulantnej sféry v rýchlo meniacom sa legislatívnom prostredí.  My sme vysedávali nad zákonmi, písali pripomienky k zmluvám, pripravovali sa a cestovali na jednania, písali články, nahrávali relácie, organizovali protesty, zatiaľ čo mnohí z vás ani nevedeli, že toto všetko sa v ich prospech a na ich obranu deje. Za všetko pozitívne, čo sa nám podarilo vydobyť, zožal vždy vďaku niekto iný.  Preto neočakávajte, že sa budeme riadiť  „dobre mienenými radami“ tých kolegov,  ktorí o SLÚŠ nechceli nič počuť, ktorí spoznali realitu až vtedy, keď prišli o peniaze s Medfine, keď ich začali súdiť pre predpis liekov, pre licenciu L1A  exekuovať, alebo likvidovať pre názor.  SLÚŠ triezvo, zodpovedne a nepretržite vyhodnocuje situáciu, možnosti, prostriedky, spôsoby, vhodné postupy,  ktoré podmieňujú úspech presadenia našich požiadaviek. Práve takto systematicky zvážila aj hlavné hrozby pre naše ambulancie, ktorými sú e-Health a protiprávne záväzky k povinnostiam (prehliadky mŕtvych tiel), ktoré nám vnucuje politická moc za priamej a otvorenej účasti konfidentov. Vedenie SLÚŠ identifikovalo ako jediný účinný prostriedok hroziaceho konfliktu lekárov so štátnou mocou práve protest pred budovou Ministerstva zdravotníctva SR v Bratislave.  Ak by bol býval protest demonštráciou sily lekárskeho stavu, dnes by sme už mali po probléme. Nestalo sa tak, preto sme sa rozhodli, že ho budeme opakovať 22. marca, opäť pred budovou MZ SR, v rovnakom čase.

Vyhnem sa otázke, prečo ste sa nezúčastnili na proteste, keď išlo o vás, vaše práva a budúcnosť, po ktorých sa práve teraz šliape, pretože ma to uráža donekonečna počúvať tie isté  výhovorky, ktoré počúvam už 20 rokov. Pokladám za amorálne, keď sa niekto miesto ospravedlnenia neúčasti snaží vinu za svoju neúčasť zvaliť na organizáciu protestu. Len pre poriadok: Oznam o proteste bol zverejnený na stránke www.slus.sk už 3 týždne pred jeho termínom. Konanie protestu bolo oznámené v relácii, ktorú som nahral v Infovojne a nahrávku zdieľalo rekordných 80 000 odberateľov, ale tiež na facebooku, kde ho zdieľalo 1400  priateľov a po celom Slovensku sme rozdali 6000 plagátov, ktoré informovali o proteste.   Kladiem si otázku, ako sa dá uniknúť takejto informácii? Najmä ak zohľadníme fakt, že mnohých sme informovali aj osobne, alebo telefonicky.

Prečo sme protest SLÚŠ spojili s protestom strany NAJ?  

Lebo na zastavenie tunelu za pol miliardy Euro sami stačiť nebudeme. Za 10 rokov nášho protestu proti e-Healthu som už oslovil všetky parlamentné strany, všetky médiá, urobili sme minimálne 10 tlačoviek, na ktorých sme argumentovali proti povinnému zberu údajov na jednom elektronickom portáli, navyše spravovanom zahraničnou firmou, čo pokladáme za vlastizradu a za posledný klinec do rakvy malých súkromných ambulancií….. a okrem NAJ s nami nebol ochotný  odporovať nikto. Rozhodnutie sa ukázalo ako správne. Protestu sa zúčastnilo 50 ľudí,  z toho 40 prišlo na ich pozvanie a NAJ chce v spolupráci so SLÚŠ v riešení tohto problému pokračovať. Akokoľvek, protest sa ukázal byť veľmi účinným, samozrejme za podmienky priamej spoluúčinnosti odporu kolegov najmä v Trenčianskom kraji (ale aj v iných), ktorí odmietli nastúpiť do protiprávne vypísaných služieb na prehliadky mŕtvych tiel, za čo by sme im mali byť všetci vďační. Za SLÚŠ si dovoľujem vysloviť im verejné poďakovanie a ubezpečenie, že všetci členovia SLÚŠ, ktorí sa do tejto formy protestu zapojili,  budú za tento čin požívať v prípade potreby dôslednú ochranu zo strany našej organizácie.  Právna ochrana našich členov v tejto veci je založená na silných právnych argumentoch a nie je potrebné, aby platili samozvaným advokátskym kanceláriám, ktoré relevantnú právnu argumentáciu prevzali od SLÚŠ z verejnených zdrojov.

Aká je realita dnešných dní?
Jednoznačne sa potvrdzuje scenár, (popísaný mnou už pred 20-timi rokmi), ktorý bude zavŕšený definitívnym zánikom malých súkromných ambulancií. Tak ambulancií špecialistov, ako aj ambulancií praktických lekárov. Od štátnej moci, od zdravotných poisťovní, od konfidentských lekárskych, pacientskych organizácií,  od mimovládnych organizácií, ani od nikoho iného nie je reálne očakávať pomoc, pretože takmer všetky sú v rukách našej veľkokapitálovej konkurencie, ktorá pre nás nemá miesto v systéme.

Ako sa zachrániť?
Ak chcete, aby sme toto obdobie prežili, musíte si uvedomiť, čo je nevyhnutné, aby ste urobili.
V prvom rade si všetci musíte uvedomiť, že skončil čas výhovoriek, dvojakosti, „nenápadnosti“, rozumkárčenia. Už sa nevyhnete tomu, aby ste sa osobne zúčastnili na záchrane vášho vlastného statusu lekára, majiteľa ambulancie. Bez osobnej účasti na spoločných akciách stratíte všetky možnosti zachrániť sa a potopíte aj všetkých svojich kolegov. Nie ste už naďalej porotou v divadle, na scéne ktorého sa striedajú tí, čo sa uchádzajú o vašu priazeň a vy im za ich výkon udeľujete body. Ako má niekto pre vás niečo urobiť, keď sami nie ste ochotní pre seba urobiť nič?

Musíte si uvedomiť, že konfidentom, do ktorých rúk ste vydali svoje  existencie, nikdy nešlo o jednotu  lekárov, ale o jednotu vedenia lekárskeho stavu, ktorú si objednala politická moc. Z toho jednoznačne vyplýva, že ak chcete čokoľvek zmeniť vo svoj prospech, v  prvom rade musíte zrušiť všetky poverenia, ktorými ste rozhodovanie o sebe delegovali organizáciám, lebo tie ich zneužili v prospech osobného a skupinového finančného, politického a mocenského zisku.

Situácia, v ktorej sa dnes nachádzame, je spôsobená absenciou obrany existenčných záujmov súkromných ambulantných lekárov, pretože funkcionári konfidentských organizácií ju celé roky systematicky a cieľavedome deštruovali v totálnom rozpore s ich propagandou. Chcem, aby ste si uvedomili aj fakt, že nikdy by to neboli dosiahli bez podpory tých z vás, ktorí im k tomu delegovali všetky právomoci.

Jedinou účinnou obranou našich ambulancií je spoločný postup. Preto si už dnes plánujte protest pred budovou MZ SR na Limbovej ulici č.2 v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 22. marca 2018 o 16.00h. . Bez Vás sa to už nebude dať. Pozvite aj svojich pacientov a známych. Zdvihnite hlavu a vystúpte konečne zo svojho tieňa. 

Všetkým želám optimizmus a príjemný víkend

V Košiciach, dňa 3.3.2018                                                      MUDr. Andrej Janco , prezident SLÚŠ.