• Dňa 16. marca 2020 zaslala SLÚŠ svoju prvú Žiadosť o riešenie dopadu pandémie COVID 19 na ŠAS.

 • Dňa 19. marca 2020 sme poslali vyjadrenie na Zdravotnú poisťovňu Dôvera, ktorá nás chcela vtlačiť do režimu telefonických rád. Pár dní nato rovnaký návrh prišiel aj od ZP Union a máme za to, že to bol dohodnutý postup so zástupcami nejakej organizácie, ktorá má plnú moc od našich kolegov, inak by si to nemohli dovoliť.

 • Dňa 25. marca 2020 sme adresovali ministrovi zdravotníctva Krajčímu návrh na riešenie financovania ŠAS, pričom tento návrh dostal na vedomie aj premiér Matovič, vicepremiérka Remišová a generálni riaditelia zdravotných poisťovní.

 • Vzhľadom na to, že v médiách nám odpovedal minister absolútne neprijateľnou ponukou, ktorá by znamenala zničenie celej nízkokapitálovej ŠAS, rozhodli sme sa, že celú vec dáme na vedomie širokej verejnosti.

 • Dňa 30. Marca 2020 ihneď ráno sme zverejnili náš návrh, aj reakciu na odpoveď ministra ako platené tlačové správy, ktoré dostali k dispozícii všetky médiá a iní odberatelia.

 

Napriek tomu, že ani jedno médium nič z týchto správ neuverejnilo ( s výnimkou portálu „consilium . life“), naša iniciatíva za záchranu nízkokapitálovej ŠAS zabrala, lebo v zákulisí vznikol tlak a vláda sa už nemohla tváriť, že sa nič nedeje.

ZAPU síce končí k 31. marcu 2020 platnosť zmlúv so VšZP a s Dôvera ZP, ale nikoho to netrápilo, kým SLÚŠ neurobila vietor aj na verejnosti. Úplne neadekvátne sa v tejto situácii zachoval Kollár.

 1. Prezident Kollár hral o čas a nepodnikol od samého začiatku mimoriadnej situácie z vlastnej iniciatívy nič, čo by malo silu zvrátiť hroziaci kolaps príjmov súkromnej nízkokapitálovej ŠAS, a to aj napriek tomu, že bol na to podľa našich informácií vyzvaný.

 2. Vyčkávaciu a upokojovaciu pozíciu opustil až vtedy, keď už SLUŠ jasne formulovala a zverejnila svoje požiadavky a zaslala ich na Vládu SR, MZSR, MV SR, zdravotným poisťovniam, na ÚDZS a na iné inštitúcie, ktoré majú vplyv na činnosť ŠAS.

 3. Mlčanie sa potom už nedalo predlžovať. Mám za to, že Kollár vystúpil až vtedy, keď už ďalej nebol schopný garantovať pokoj a umlčať požiadavky ambulantnej sféry, smerované voči politikom.

 4. Kollárov príhovor z dňa 30. marca 2020 neobsahuje nič použiteľné, naopak, vnáša do požiadaviek ŠAS chaos, ktorý podľa mojej mienky má deštruovať jasne formulované požiadavky SLÚŠ. Tie by podľa našich predbežných zistení nemal problém nik z poskytovateľov nízkokapitálovej ŠAS akceptovať.

 5. Keby Kollárovi naozaj išlo jednotu lekárov, bola by sa SLK pripojila k požiadavkám SLÚŠ a tejto argumentačnej sile by neodolal žiaden minister, žiadna vláda. Tým, že vystúpil týmto spôsobom, preukázal presný opak, robí všetko, aby akúkoľvek jednotu nízkokapitálových súkromných ambulancií ŠAS a PAS rozdrobil, vždy keď to hrozí.

 

Kolegovia, uvedomte si podstatné súvislosti, ktoré počas nasledujúcich mesiacov budú rozhodovať o Vašej existencii, alebo zániku:

 • Ide o čas, pretože každý deň, keď nebudete vo svojej ambulancii, za ktorý nebudete zaplatení, bude zvyšovať Vaše straty. Preto sa nenechajte odradiť od práce v ambulancii, ktorá Vás živí. Vy nie ste kapitovaní a preto si nemôžete dovoliť vysedávať pri telefóne a miesto príjmu si vytvárať len náklady.

 • Ak ostanete doma, alebo nebudete ambulovať, použije sa to ako dôkaz toho, že ste aj tak zbytoční.

 • Ak si myslíte, že si presuniete pacientov na neskôr, tak rátajte s tým, že epidémia tu bude trvať ešte mesiace a nutnú liečbu, alebo jej zmeny si iba presúvate na neskôr, čím si vyrábate nezvládnuteľnú situáciu po ukončení mimoriadneho stavu. A ten sa ukončí, lebo žiadny štát nemá také rezervy, aby ekonomicky vydržal masové karantény až do úplného zániku epidémie.

 • Uvedomte si tiež, že nevyhnutne budete niesť zodpovednosť aj za všetky akútne komplikácie chronických chorôb u polymorbidných pacientov, ku ktorým dôjde a ktoré budú znamenať poškodenie zdravia, alebo smrť Vašich pacientov. Dúfam, že je Vám jasné, že Vás tej zodpovednosti nezbaví nik, ani metodické usmernenie, koho ošetrovať, pretože posledný článok raťazca ste Vy a Vy ste forenzne zodpovední!

 • Prestaňte si už konečne nahovárať, že existuje jednota v organizáciách, ktorých funkcionári žijú z toho, že na objednávku robia všetko, aby nízkokapitálové ambulancie ŠAS zanikli.

 • Uvedomte si, že táto situácia, v ktorej sa nachádzate, je ideálna príležitosť, ako sa dá Vaše ambulancie v záujme veľkokapitálových zariadení zlikvidovať., pretože „O čo viac dostanete vy, o to menej dostane veľkokapitál“ !

 • Nerobte si ilúzie, že komukoľvek inému okrem Vás a nás záleží na existencii Vašej ambulancie.

 • Vaše miesto je v SLÚŠ.

 • Upozorňujeme tiež nízkokapitálové ambulancie PAS: tým, že ste sa nechali vmanévrovať do telefonických konzultácií, dláždite cestu pre telemedicínu, ktorá ale bude mať sídlo v integrovaných centrách a postupne tam presunú aj Vašich pacientov. Ak si s nimi nezachováte fyzický kontakt a nebudete pri nich, keď to potrebujú. Najprv použijú Vás, aby zlikvidovali nízkokapitálovú ŠAS a potom ste na rade Vy.

S pozdravom

V Košiciach, 31.3.2020 MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ