Čo je v prípade nové:   

 

·         SLÚŠ  sa v prvom rade rozhodla obrátiť sa na  predsedníčku ÚDZS, MUDr. Moniku Pažinkovú.

Dňa 11. júna t.r. sme spolu s MUDr. A. Jancovou a JUDr. J. Sitarčíkom  navštívili pani predsedníčku v jej úrade a o veci sme ju podrobne informovali . Niekoľko dní nato  JUDr. Sitarčík  písomne požiadal o prehodnotenie  pôvodného stanoviska úradu v tejto kauze  a požiadali sme tiež o preskúmanie správnosti postupu pitvajúceho lekára,  v tejto súvislosti zamestnanca ÚDZS.  Z odpovede ÚDZS vyplýva, že úrad v tomto štádiu prípadu nemá právne možnosti revidovať svoje pôvodné rozhodnutie a riešenie prenecháva súdnej moci.

·         K dnešnému dňu máme k dispozícii súdnoznalecké posudky od renomovaných odborníkov v oblasti pľúcneho lekárstva,  intenzívnej medicíny, pediatrie a odvolaciemu súdu poskytneme aj posudok od svetovej kapacity zo súdneho lekárstva zo zahraničia. Všetky posudky podporujú stanovisko, ktoré vypracovala MUDr. Jancová, z ktorého jasne vyplýva, že k úmrtiu nedošlo z viny MUDr. Gajdošovej, ale ide o typický prípad náhleho úmrtia v dôsledku aspirácie žalúdočného obsahu.

·         Odvolacie súdne konanie sa uskutoční dňa 19. augusta o 10.00 na Krajskom súde v Trenčíne na námestí Sv. Anny, č. 28.  Jednanie je verejné, preto na neho pozývame všetkých lekárov bez rozdielu, všetkých zdravotníkov, ale aj všetkých tých, ktorým záleží na tom, aby spravodlivosť nebola pošliapaná  tým, že odsúdený bude nevinný človek.  Upozorňujeme  všetkých, celú slovenskú verejnosť,  že výsledok procesu bude mať  obrovský význam na ďalšie správanie sa lekárov a na ich vzťah k vám,  ako k pacientom. Ak sa potvrdí vrcholne ignorantský a nespravodlivý rozsudok MUDr. Gajdošovej, tvár slovenského zdravotníctva sa zmení raz a navždy. Ak sa tento prípad ukončí  nespravodlivým odsúdením  MUDr. Gajdošovej, na Slovensku už potom nenájdete lekára, ktorý  sa bude snažiť obetavo a bez ohľadu na vlastnú bezpečnosť  liečiť vás. Či sa nám to bude páčiť, alebo nie, či s tým budeme súhlasiť, alebo nie,  lekári sa začnú sústrediť na vytváranie alibi a nie na pátranie po príčine vašich chorôb a ich liečbu.   Upozorňujeme tiež na to, že proces budú pozorne sledovať aj českí lekári, ktorých sme už prostredníctvom SAS (Sdružení ambulantních specialistu) podrobne informovali a že výsledok bude mať významný dopad aj na ich správanie.