http://slus.sk/public/userfiles/downloads/novelazakona5762004pripomienky.docx

(tento link stačí skopírovať ako URL adresu do prehliadača)

Pripomienky boli zaslané ku dňu 6.2.2017 a zverejnené na stránke SLÚŠ, ale pravdepodobne z dôvodu technických problémov sa na stránke nezobrazovali.