Žiadosti podávajte od 8.4.2020 12.00 hodiny. Ďalšie informácie, ako aj žiadosť, sú dostupné na nasledujúcej stránke:
https://www.pomahameludom.sk/