Kto má takéto problémy, prosím kontaktujte prezidenta SLÚŠ.

Právne riešenie je pripravené.