Postoj Slovenskej lekárskej únie špecialistov:

Zdravie nie je tovar, zdravotná starostlivosť nie je typická služba a poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je výrobný proces, ani obchodný proces, preto registračné pokladne do ambulancií nepatria. Súkromné ambulancie už dávno vedú účtovníctvo, od samého začiatku odvádzajú dane, a ako jediní v zdravotníctve aj odvádzajú všetky povinné odvody. Stavanie problému do tejto polohy je zavádzanie občanov a odvádzanie pozornosti od nezdanených miliardových ziskov politicky krytých podnikateľov s verejnými prostriedkami, ktorí podnikajú v zdravotníctve. Ich hlavným súčasným cieľom je zlikvidovať malé súkromné zariadenia a prinútiť pracovať súkromných lekárov vo svojich „veľkovýrobniach“ zdravotných výkonov. To sú ľudia, u ktorých nech štát hľadá svoje peniaze! Finančné spoločnosti, ktoré zastupujú veľkopodnikatelia v zdravotníctve, majú často sídlo v daňových rajoch, tam sú peniaze, ktoré hľadá štát, pretože z miliárd, ktoré zarobili na pacientoch a na podcenenej práci lekárov mu neodvedú ani Euro! Prečo štát nebojuje o miliardy, ale o haliere? Prečo sa štát nechystá zaviesť registračné pokladne napríklad aj pre výber príspevkov na nadácie a charitatívne organizácie, ktoré na ulici vyzbierali miliardy Euro údajne na onkologických a iných pacientov? Koľko z tých peňazí skutočne došlo na svojich adresátov, pacientov? Ako sa to prejavilo na starostlivosti o nich?

Niet dymu bez ohňa. Vieme si predstaviť, že za touto aktivitou je opäť niektorý zo samozvaných národohospodárov z radov našich „kolegov“, ktorý tak chce preukázať svoju užitočnosť a upevniť si tak svoju pozíciu, ako vždy, na úkor všetkých ostatných.

Zavedenie pokladní by si vyžiadalo:

  • náklady na zamestnanca, ktorý bude pracovať pri pokladni, lebo zdravotnícky personál má v zdravotníckom zariadení inú pracovnú náplň (môže to vyhovovať len veľkokapitálovým výrobniam výkonov)

  • náklady na nákup a prevádzku pokladne

  • čas na spracovanie výstupov z pokladne (uzávierka pokladne na konci pracovnej doby)

  • príplatky pre účtovníka

  • náklady na získanie školenia pracovnej sily na obsluhu registračnej pokladne

  • ďalšie skrátenie času, venovaného zdravotnej starostlivosti pri dnešnom zaťažení ambulancií je neprípustné

  • malé súkromné ambulancie majú jednozdrojové financie od zdravotných poisťovní, ktoré preplácajú len zdravotné výkony, uvedené v katalógu výkonov, samozrejme nepreplácajú, ani neplánujú preplácať žiadne výkony spojené s pokladňou. Zisky z priamych platieb sú sporadické a nevykryjú ani len náklady na pokladničnú činnosť.

Páni od zeleného stola by si mali uvedomiť, že o všetky tieto náklady spojené so zavedením pokladní by boli navýšené platby, účtované pacientovi, ktorý je už dnes vo väčšine prípadov na hranici možností uhrádzať čokoľvek.

Pokiaľ si vládnuca strana chce urobiť veľmi účinnú antikampaň do nasledujúcich parlamentných volieb, tak toto je najlepšia cesta.

Zavedenie registračných pokladní v súkromných ambulanciách nemá obdobu v Európe, dehonestuje naše povolanie, aj náš stav, preto ho Slovenská lekárska únia špecialistov principiálne odmieta. 

Vyzývame všetkých súkromných lekárov, aby sa k nášmu postoju pripojili

 

 

V Košiciach, dňa 13.4.2014 MUDr. Andrej Janco 

Prezident SLÚŠ