Ak rozumná dohoda zlyhá, zverejníme na stránke právnikom pripravenú univerzálnu  formuláciu trestého oznámenia  pre poskytovateľov s návodom na použitie v prípadoch, kedy preukázateľne zlyhala pri revíznej činnosti zákonná argumentácia ohľadom  výkladu katalógu výkonov. Druhá zverejnená formulácia trestného oznámenia bude k dispozícii aj pre pacienta. Trestné oznámenie môže ktokoľvek podať bezplatne na obvodnom policajnom oddelení. Po menších úpravách budú trestné oznámenia použiteľné aj pre iné odbornosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ustupovanie od vymožiteľnosti práva, od zásad správnej medicíny a od princípu „primum nihil nocere“  , pretransformovanie našej kreativity myslenia v prospech pomoci pacientovi na kreativitu vo vykazovaní výkonov a nevhodná zámena cieľa „spokojný vyliečený pacient a spokojný lekár adekvátne  odmenený za skutočne dobrú robotu v prospech pacienta“ mení aj postavenie lekárskeho stavu v spoločnosti. Z jedného uhla pohľadu sa táto premena nazve šikovnosťou a schopnosťou prežiť, iný uhol tieto zmeny vníma ináč. Skúsme  aj iný pohľad. Vnímajme skutočnosť, že postavenie lekárskeho stavu, pacienta aj poisťovne je výsledkom viacerých procesov a všetci sme k tomu prispeli určitým podielom našej aktivity aj pasívneho prispôsobenia.  Každé takéto jednanie a náš následný postup kreuje zdravotníctvo a prostredie, v ktorom žijeme. To platí rovnako pre lekárov aj pre zástupcov poisťovne, všetkých nás spojuje jedno, na čo by sme nemali nikdy zabudnúť, že bez ohľadu na našu vôľu,  vek a majetok, nás neminie úloha pacienta, kedy si odskúšame prostredie, myslenie a postupy v zdravotníctve, ktoré sú výsledkom spolupôsobenia nás všetkých. Žiaľ, niekedy  dôjde k priorizovaniu skutočných hodnôt neskoro.  

MUDr. Alena Jancová, v.r.

 

hlavná koordinátorka SLÚŠ pre legislatívu a zdravotné poisťovne