Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

dovolte mi Vás touto cestou pozdravit v rámci začátku  roku 2014, který, jak jsem si přečetl  v novoročním příspěvku  prezidenta SLÚŠ, MUDr. Andreja Janca, na Vašem webu, bude i pro Vás nejspíše velmi vzrušující. 

My sami nyní vlastně v mnohém netušíme, co nás v něm čeká. Česko má za sebou předčasné volby do Poslanecké sněmovny, přičemž vládu sestavují strany, on nichž t.č. tak úplně nevíme, co na nás vymyslí. Je to ČSSD a KDU-ČSL, které mají ale zcela jiná vedení, než byla ta poslední, která v ČR vládla, a hnutí ANO, což je ale úplně nový – tedy vlastně neznámý  – politický subjekt. 

Čekali jsme tedy spíše levicově smýšlející vedení státu, které asi nebude nakloněno soukromému sektoru,  ze strany KDU-ČSL bylo ale naše sdružení osloveno hned po volbách s tím, že je zajímalo, jaké problémy považujeme za hlavní a jak bychom je rádi řešili. A – k našemu překvapení – v současné době registrujeme aktivitu KDU-ČSL, v níž lze identifikovat, že se s některými našimi myšlenkami ztotožnili.  To nás, samozřejmě, potěšilo. Ale uvidíme, co se bude dít dál.

 

A co je pro nás v současné době to hlavní k řešení?

Především nám všem v roce 2015 končí  smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Vyjednáváme tedy  o jejich prolongaci, přičemž chceme zabránit  ohrožení existenční jistoty všech ambulantních specialistů. V živé paměti máme totiž konec roku 2012, kdy končily smlouvy nemocnicím, čehož  zdravotní pojišťovny využily k hromadné výpovědi smluv s nimi.  Následoval velký boj, který tehdy nemocnice vyhrály, zdravotní pojišťovny z něj jsou  však jistě  poučené.

Dosavadní výsledky našich jednání zatím vypadají slibně, nicméně klidní budeme, až budou mít všichni z nás opět podepsané nové smlouvy bez toho,  že bychom  museli nějak významně redukovat rozsah námi poskytované péče.

A protože sama smlouva by bez řádného finančního plnění nebyla k ničemu, permanentně jednáme na všech úrovních o zlepšení úhrady našich výkonů. 

Mnoho let nás trápí prakticky trvalá stagnace hodnoty bodu a stále velmi tvrdé  regulace za předpis léků a např. indukované péče (RTG + laboratoř), které nám naše tržby dále snižují, přičemž zvláště v oblasti indukované péče (RTG a laboratoř) mnohdy zcela nepředvídatelné a ze strany lékaře těžko zkontrolovatelně.

V této věci se zdálo, že nám hodně pomohlo rozhodnutí  Ústavního soudu z října 2013. Ten  na podnět České lékařské komory (za což jsme jí vděčni) zrušil úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví pro rok 2013.  Sice se dnes setkáváme s výklady, které dopady tohoto rozsudku hodně relativizují, žijeme ale v naději, že bylo tímto našlápnuto správným směrem.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, připadají Vám výše popsané problémy povědomé? Máte za to, že píšu o poměrech na Slovensku? Ne, nepíšu. Jen jsme si nejen místem na zeměkouli hodně blízko.

Držme si tedy vzájemně palce, že i díky spolupráci mezi naším sdružením a SLÚŠem ten boj nakonec dotáhneme k nějakému  jasnému a hmatatelnému vítězství.

Přeji všem Vám hodně zdraví, úspěchů a štěstí nejen v novém roce 2014.

MUDr. Zorjan Jojko,

 

předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR., o.s.