My, ktorí ho poznáme, keď sa na neho pozeráme, nevidíme 2500 ambulancií, ako si to myslí MUDr. Pásztor. My vidíme 2500 zmlúv, ktoré má zavreté doma v skrini, zmlúv, ktoré získal  na celkom iný účel, ako na vydieranie verejnosti a špinenie lekárskeho stavu pred verejnosťou.  Doktor L. Pásztor ,  počas protestu celého zdravotníckeho sektora mlčal a nepodporil ho ani slovom napriek tomu, že  ho k tomu opakovane vyzývali členovia jeho organizácie.  Niet divu,  pochádza z tej istej názorovej platformy, ako poradcovia ministra Uhliarika, ktorí boli tiež tvorcami tzv. Zajacovej reformy. Preto si myslíme,  že jeho vystúpenie  bolo s MZ SR vopred dohodnuté. Jeho skutočným cieľom určite nie je presadenie spoločných požiadaviek zdravotníkov,  ktoré sa prvýkrát prekryli s požiadavkami pobúrenej verejnosti.

Naopak, myslíme si, že je to snaha o rozbitie jednotného postupu zdravotníkov a občanov, je to strach z plánovaného Červeno-bieleho dňa protestu. Je to snaha o rozdrobenie  našich požiadaviek na mzdové požiadavky, je to  prihrávka ministerstvu na pripoistenie a privatizáciu všetkého, čo je štátne, prihrávka na legalizáciu zisku poisťovní. Výsledkom by nebolo viac peňazí pre súkromné ambulancie, len viac peňazí pre magnetické rezonancie Doktora Magneta,  čo je ešte oveľa známejšie meno MUDr. Pásztora medzi lekármi.

Slovenská lekárska únia špecialistov principiálne odmieta separátne vyjednávania a dohody ktoréhokoľvek zo segmentov, ktorejkoľvek zo skupín, občianskych združení a profesijných organizácií zdravotníkov s MZ SR, alebo s vládou. Tým, že zo zdravotníctva zmizlo 2,4 miliardy v prepočte na SK, vznikla situácia, ktorá sa nedá riešiť ruvaním sa zdravotníkov o ostatok, ktorý nám láskavo ponechali. Navyše, peniaze, ktoré zmizli, patrili aj pacientom na zabezpečenie ich zdravotnej starostlivosti v potrebnom rozsahu, kvalite a dostupnosti, preto my zdravotníci ani nemáme právo hovoriť len o svojich požiadavkách!   

Túto situáciu nevyrieši pripoistenie, na ktoré úplne jasne prihráva MUDr. Pásztor ministerstvu zdravotníctva SR. O pripoistení budeme hovoriť, keď sa do zdravotníctva vrátia peniaze, ktoré z neho zmizli! O legalizácii zisku poisťovní budeme hovoriť až vtedy, keď sa  nahradí strata VšZP, a.s., ktorú spôsobil sám štát, ktorý jej tieto peniaze dlží!  A už vôbec nikdy nebudeme hovoriť o tom, či a koľko by si mal platiť pacient za vyšetrenie, ako to navrhuje MUDr. Pásztor! Máme tu Ústavu SR, ktorá je platná a zdravotníci ju spolu s verejnosťou budú chrániť do posledného dychu!

MUDr. Pásztora vyzývame, aby okamžite prestal kaliť vodu a chytať rybičky do svojej siete, ako to robí už  20 rokov. V tejto situácii mu to jednoducho nedovolíme. Trváme na riešení našich 14-tich požiadaviek, trvá na nich aj celá verejnosť.

 

V Košiciach, dňa 11.3.2011.

MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ v.r.