Slovenská lekárska únia špecialistov, znepokojená kritickou situáciou v zdravotníctve, žiada okamžité riešenie jedinej požiadavky:

Žiadame okamžite urobiť opatrenia, ktoré zamedzia hroziacej katastrofe pre približne 150 000 pacientov, ktorých lekári nedostali zmluvy od zdravotných poisťovní Dôvera a.s., a VšZP a.s. Bezprostredná je hrozba, ktorá vyplýva z postupu Dôvery, a.s. . Táto poisťovňa rozposlala 170-tim lekárom výpovede zo zmluvy, pričom ako dôvod uviedla nekvalitu ich poskytovania zdravotnej starostlivosti . Kritériá pre takéto vyradenie lekára boli výslovne ekonomické a s z hľadiska hlavného účelu, teda poskytovania kvality medicínskej neboli absolútne odôvodnené. Podstatné je to, že výpovede nadobúdajú platnosť už 1. apríla 2011, ale zdravotná starostlivosť o pacientov vypovedaných lekárov nie je zabezpečená!

Pod tlakom našich mediálnych vyjadrení Dôvera a.s. , rozposlala pacientom listy, v ktorých ich oboznamuje s faktom, že ich doterajší lekár už s nimi nemá zmluvu a zároveň im zasiela adresy dvoch až troch pracovísk, kde sa majú hlásiť, aby im bola poskytnutá ďalšia zdravotná starostlivosť. Slovenská lekárska únia inštruovala vypovedaných lekárov, aby oslovili svojich kolegov, uvedených na týchto zoznamoch a aby sa ich opýtali tieto 4 otázky:

 

1. Či vedia o tom, že sú na zozname odporučených pracovísk, kde sa majú pacienti hlásiť

2. Či s tým súhlasia

3. Či na to majú kapacity, aby zabezpečili ďalšie stovky až tisíce pacientov na svojom pracovisku

4. Či na to dostali od zdravotnej poisťovne limit (finančný objem), aby pacientov mohli ošetriť. Na naše obrovské prekvapenie z 15-tich oslovených lekárov o tom nevedel nik a ak aj vedeli, nik z nich s prebratím pacientov nesúhlasil, pretože na to nemajú potrebné kapacity.


Nikomu z nich poisťovňa nepridelila žiaden limit navyše!!! Od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. zas stovky lekárov minulý týždeň dostali znížený limit o 20 až 30%! Odpovede na tieto naliehavé otázky sme očakávali od ministra Uhliarika na stretnutí s občanmi, na ktoré sme pozvali poslancov NR SR (zúčastnili sa MUDr. R. Raši, Smer-SD, MUDr. Š. Zelník, SNS, MUDr. V. Novotný, SDKU-DS). Minister, ktorý nás opakovane vyzýva k dialógu, však pred dialógom s postihnutými lekármi a pacientmi zjavne dal prednosť bezpečiu prostredia svojej vlastnej politickej strany. Miesto toho nám minister poslal list, plný neprávd a demagogických vyhlásení, ktorý pre nás nemá ani hodnotu papiera, na ktorom je napísaný.

Pani premiérka svoju neúčasť ospravedlnila naliehavými povinnosťami a minister financií Mikloš, ktorý celú situáciu spôsobil, na pozývací list neodpovedal, neospravedlnil sa a stretnutia so zdravotníkmi a s občanmi sa nezúčastnil. Preto sa naliehavo pýtame cez médiá: Pán minister Uhliarik, prečo mlčíte a v kritickej situácii nekonáte svoju povinnosť? Odpovedzte nám okamžite a jasne! Čo majú robiť pacienti, keď ich odmietnu vyšetriť · doterajší lekári, ktorým poisťovne zrušili zmluvu · lekári, ktorým zo dňa na deň strhli limity · ale aj lekári, za ktorými ich poisťovne poslali, ktorí o ničom nevedia a nedostali na to financie? Týka sa to tisícov pacientov, ktorí berú inzulín, lieky na vysoký krvný tlak, alebo na srdce. 

Nik z lekárov, ktorí majú výpoveď, ani z tých, čo nemajú potvrdený limit ich nesmie vyšetriť, ani im napísať lieky, to dobre viete, inak sa vystavuje tomu, že ich bude musieť zaplatiť sám! · Viete tiež, že absolútna väčšina týchto chorých ľudí nemá dosť peňazí, aby si lieky a zdravotnú starostlivosť zaplatili sami. Okamžite nám tiež odpovedzte, čo majú robiť lekári a ich rodiny, ktorí zo dňa na deň · Ostali bez jediného zdroja svojej obživy, bez svojej práce · Ostali bez prostriedkov na vyplatenie svojich úverov za prístroje · Ostali bez prostriedkov na vyplatenie svojich zamestnancov Žiadame ministra zdravotníctva, ministra financií, premiérku SR, predsedu Zdravotného výboru NR SR, Predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale aj poslancov NR SR, politické strany a všetkých, ktorí ešte majú silu túto situáciu riešiť, aby okamžite konali ešte predtým, ako na ňu doplatia stovky ľudí svojimi životmi!

 

V Košiciach, dňa 27.marca 2011

 

 

MUDr.Andrej Janco,

v.r. prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov