Naše hlavné výhrady k plánovanému  e-health:

1.   1. Koncentráciu údajov o všetkých  občanoch, verejných činiteľoch a podnikateľoch  na jednom mieste považujeme za ohrozenie napriek maximálnym snahám o zabezpečenie ochrany údajov.  Zlyhanie zabezpečenia ochrany údajov má vážne následky pre jednotlivca a v prípade verejných činiteľov sa údaje môžu stať predmetom vydierania s následkami pre celú spoločnosť. Zlyhanie ochrany údajov a hackerské prípady nie sú ojedinelým javom .

2.      2. Nemožnosť  zablokovať prístup k niektorým údajom v zdravotnej dokumentácii  poskytovateľom ,  napr.  o poskytnutí  psychiatrickej zdravotnej starostlivosti, urologickom alebo gynekologickom zákroku, a pod..

3.      3. Geografické a klinické údaje sú síce na NCZIŠ ( Národné centrum zdravotníckych informácií a štatistiky) oddelené, ale pomocou kľúča revízneho lekára je možné údaje o ktoromkoľvek poistencovi danej poisťovne spojiť bez nutnosti súčasne použiť kľúč poistenca.  Aj keď je následne zistiteľné, kto si údajne prezeral, kľúč revízneho lekára sa môže dostať do nepovolaných rúk a v prípade úniku údajov sa ťažko dokazuje, kto údaje zneužil. Nežiadúci následok  sa už nedá vyanulovať .

4.      4. Poskytovateľ  prichádza o  dokumentáciu  a liečebné know how, tým aj o možnosť odpredať  súkromnú  prevádzku svojho zdravotníckeho  zariadenia. Dokumentácia je dostupná na národnom portáli a je možné  ju presmerovať do akéhokoľvek  preferovaného  zdravotníckeho zariadenia napríklad na odporúčanie zdravotnej poisťovne,  ktorá môže bez udania dôvodu rozviazať  zmluvu so zdravotníckym zariadením. Takisto môže byť presmerovaná  do integrovaného zdravotníckeho  zariadenia  prevádzkovaného  štátom. 

5.     5. Zvýšené nároky na administratívu  pre  poskytovateľov a závislosť od kvalitného internetu, ktorý nie je dostupný vo všetkých regiónoch.  Je pripravený štruktúrovaný dekurz, ktorý sa bude dať  opakovane použiť,  avšak zvlášť interné odbory, ktoré podrobne zaznamenávajú anamnézu, môžu nadefinovanú štruktúru dekurzu považovať za zdržanie v konkrétnych prípadoch.  Slovensko nie sú len bohaté mestá s dostupnosťou internetu.

6.        6. Zvýšené finančné nároky na poskytovateľov, ktorých kompenzácia nie je v pláne.

1.     7. NCZIŠ je financované z balíka verejného zdravotného poistenia, ktorý bol pôvodne určrený len na zdravotnú starostlivosť, neskôr sa z neho vyčlenili financie na ÚDZS, poisťovne si ukrajujú z neho zisk. Pri sprevádzkovaní e-Health sa financie z tohto balíka významne navýšia na úhradu informačných technológií. Po úhrade  všetkých rokmi navýšených sprievodných nákladov ostane ešte nejaká časť z verejného zdravotného poistenia aj na zdravotnú starostlivosť, alebo  budeme už hradiť len informačné technológie, úradnícky aparát  a pre  poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti poistencom sa ako obvykle  financie nezvýšia? To by však znamenalo výraznú redukciu  zdravotnej starostlivosti hradenej  z verejného zdravotného poistenia, t. j. doplatky pacienta v zdravotníckom zariadení  alebo zvýšenie zdravotných odvodov.

 

Na uvedené otázky sme uspokojivé odpovede nedostali.