Spôsob, akým bol uvedený zákon prijatý, je názorným príkladom ako sa robia u nás zákony na základe objednávky z pozadia, prostredníctvom podporovaných , motivovaných kolaborantov z radov lekárov a bez pripomienkového konania. Zástupcom lekárov, ktorí by mohli narušiť objednaný scenár ani len neumožnia sa vyjadriť. Zástupcovia SLÚŠ ovládajú zákony, poznajú prax a praktické dopady legislatívnych zmien. Majú skúsenosti s postupmi, kamuflážou a úskokmi politikov pri presadzovaní zmien. Práve preto sú na jednaniach vítaní skôr iní zástupcovia zdravotníkov, ktorí dodržiavajú vopred dohodnutý scenár, nemajú skutočný záujem lekárov obhajovať alebo ľudí, ktorí nepoznajú zákon a tak sa dajú zmanipulovať a splnia svoju úlohu, ktorou sú aliby, že niekto jednal a schváli sa napokon to, čo poškodí lekárov. SLÚŠ vyjadruje nesúhlasné stanovisko pomocou otvorených listov a platených tlačových správ, prípadne tvrdou legislatívnou argumentáciou. Kým nebudeme mať v SLÚŠ takú silu, že nebudú mať žiadne alternatívne možnosti vyhovoriť sa na stanovisko “motivovaných” alebo neskúsených zástupcov, nebude možné dosiahnuť niečo jednaniami, ale budú si rozhodovat o nás na objednávku z pozadia. Naša organizácia sa snaží o zachovanie fungujúceho zdravotníctva, kde lekári nie sú prenasledovaní , nie sú nástrojmi na tunelovanie zdravotníctva a pacient nie je používaný na tento tunel, ale liečený. Celý problém s prekripciou slúži len na mediálne prekrytie niečoho v pozadí, na rozdúchanie boja medzi lekármi navzájom a na poštvanie pacientov proti obvodným aj špecialistom. Pripravuje sa reforma primárneho sektora a plánujú prehodnotiť minimálnu sieť všeobecných ambulancií, ktorá podľa predbežných plánov by mala byť aj v budúcnosti pravidelne prehodnocovaná. Tak podľa aktuálneho zámeru už nebude platiť, že bude mať každý obvodný zmluvu so zdravotnou poisťovňou, ak má dohodu aspoň s jedným pacientom. Ak to politici s kolaborantmi z radov zdravotníkov uskutočnia, takisto nebude platiť, že je slobodná voľba lekára pacientom. Ak sa u nás niečo prehodnocuje, v praxi je to redukovanie siete. S odvolaním sa na nedostatok obvodných a preťaženosť ich budú oberať postupne o kompetencie, potom si zoberú za svedkov pacientov, ktorí sa nedostali na vyšetrenie, keď to potrebovali, alebo im obvodný nepredpísal lieky a následne mali problém. Potom nahradia časť obvodov operačnými strediskami a pravidelným prehodnocovaním zvyšku siete dosiahnu, že väčšina obvodných už nebudú samostatné zdravotnícke zariadenia, ale budú zamestnancami v integrovaných centrách u politicky krytého majiteľa. Keď plánovali reformovať v tom zmysle špecialistov, začali presúvať kompetencie špecialistov na obvodných, teraz avizovali, že reforma ŠAS sa uskutoční až po reforme všeobecných . Zamyslime sa, kto rozdúchal tieto boje medzi nami navzájom, kto vystupuje takmer ako zástupkyňa MZ a kto doteraz stál za všetkými plánovanými alebo realizovanými zmenami zdravotníckych zákonov, ktoré boli robené v úzkom kruhu a horúcou ihlou ( obhliadky mŕtvych, PN…). Zamyslime sa ako a prečo vznikne organizácia, ktorá má zrazu profesionálne vedenú webovú stránku pravidelne aktualizovanú , organizuje stretnutia, vzdelávania a zástupcu zrazu akceptujú ako partnera všade. Koho názor je smerodajným pre zástupcov štátu a kto vydal manuál k preskripcii ihneď po zmene zákona a v niektorých veciach (máme za to, že cielene) dezinformoval. Na všetko je potrebná finančná podpora a každá finančná podpora sa spláca. Ak sa stane ten niekto nástrojom na propagáciu , napr. štátnej zdravotnej poisťovne, asi vie viac o celom scenári zástupcov štátu. Všeobecný lekár môže predpísať lieky indikované špecialistom, ak nie sú bez preskripčného obmedzenia, pretože mu nikto nezakázal liečiť. V médiách rezonuje zavádzanie, že nie. Ak to vysloví zástupca špecialistov, asi sa spoľahol na prípravu a analýzu, ktorá mu bola niekým poskytnutá a neoveril si skutočnosť. Pacient, ktorý je u všeobecného lekára kapitovaný, nie je len pacientom špecialistu a tým, že mu všeobecný lekár predpíše lieky, nerobí robotu za niekoho iného, ale pre pacienta , ktorému je “ strážcom brány”. Nemali by sme skočiť na scenár, že budeme navzájom na seba kydať, mali by sme sa medzi sebou o spoločnom pacientovi dohodnúť. Väčšina špecialistov predpisovala pacientom naordinovanú liečbu a z ambulancie pacient odchádzal s receptom. Nie je problém upozorniť pacienta, aby informoval o liečbe, ktorú má ordinovanú inými lekármi a zakomponovať to aj do informovaného súhlasu, ktorý podpisuje pri návšteve ambulancie.Všetko je to o ľuďoch a vzťahoch medzi nimi, ktoré si vytvoria a strážia. Povolanie lekár je o komunikácii s ľudmi a tú by sme mali s nadhľadom v záujme všetkých zúčastnených zvládnuť. Riešením pre nás všetkých je dohodnúť sa seriózne navzájom a poukázať spoločne na nehorázny spôsob akým sa u nás prijímajú zákony. Ak tak neurobíme , salámovou metódou postupne zničia nás všetkých a rozložia zdravotníctvo. Pacient je pre nich nezaujímavý , len ho používajú po patričnej mediálnej príprave na dosiahnutie plánovaných zámerov. Spolupracujme s kolegami z obvodov, s ktorými máme spoločných pacientov , ináč budú rozhodcov medzi nami navzájom a pacientami robiť naďalej tí, ktorí vyrábajú medzi nami konflikty za pomoci najatých štatistov, aby mohli systematicky ruinovať zdravotníctvo na úkor nás všetkých.

MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ