Úplný záznam tlačovej konferencie SLÚŠ:

 

Reportáž televízie TA3:

http://www.ta3.com/clanok/1070692/dovera-udajne-tlaci-na-lekarov-pri-podpise-dodatkov-k-zmluvam.html

 

(Záznamy sa spustia po skopírovaní vyššie uvedených linkov do príkazového riadku prehliadača.)