Vydanie splnomocnení týmto organizáciam má už teraz zjavný dopad na  celý segment súkromných ambulancií ŠAS. Po použití vybraných zástupcov na likvidáciu samostatných súkromných ambulancií  špecialistov bude nasledovať segment všeobecnej ambulantnej starostlivosti (VAS). VAS má  pripravené legislatívne podmienky na postupnú zmenu vlastníctva aj za pomoci eurofondov, čo sa už kompetentní v médiách ani nesnažia maskovať.

Kde je v pripravovanej budúcnosti zdravotník,  pacient a kvalita zdravotnej starostlivosti ?  Tam, kde ich zaradia prvoplánové kalkulačky z MZSR a poisťovní za pomoci tzv.splnomocnených zástupcov niektorých vybraných zdravotníckych organizácií.
Týmto vyzývam súkromných lekárov, aby si uvedomili, čo spôsobili celému lekárskemu stavu a celej spoločnosti odovzdaním plnej moci na zastupovanie, prijímanie pošty a podpis zmlúv bez možnosti kontroly a aby tieto poverenia okamžite  zrušili.
Pre ukážku pripájame link obsahujúci zápis z rokovania zástupcov o.z. Zdravita, SLK so zástupcami VšZP, ktoré sa konalo dňa 19.06.2013: 
http://www.lekom.sk/upload/zdravotny_vybor/VsZP/2013/zapis_SLK_Zdravita_VsZP_19_06_2013_ukoncenie_1372236541.pdf

MUDr. Andrej Janco, v.r., prezident SLÚŠ