P. t.

Úrad pre dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA, predsedníčka

Žellova 2

829 24 Bratislava 25


V Košiciach, 15.07.2014                        


Vec:     

Upozornenie na porušenie  zákona   v zmluvnom  dodatku VšZP, a.s.  pre špecializované ambulantné zdravotnícke zariadenia   a podnet   na kontrolu


Vážená pani predsedníčka,

v prílohe Vám zasielame na vedomie list, ktorý sme poslali riaditeľovi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.,  Ing. Marcelovi Foraiovi.  V predmetnom  liste ho upozorňujeme, že aktuálny zmluvný dodatok  bol zasielaný Poisťovňou s retroaktivitou na obdobie od 1.7. do 30.9.2014, je v rozpore so zákonom,  nastoľuje podmienky pre zhoršenie dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP, a.s. , vytvára existenčný tlak na poskytovateľov spojený s rizikom nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia dodatok vopred neodsúhlasili a podpisujú ho v tiesni. Na pobočkách zdravotnej poisťovne zamestnanci informujú, že dodatok odsúhlasili tzv. „strategickí partneri“. Údajný súhlas strategických partnerov s protizákonnými dodatkami, ktoré vytvárajú predpoklad pre poškodenie pacientov nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti, neoprávňuje poisťovňu zaslať kontroverzné dodatky všetkým poskytovateľom s využitím ich tiesne.

Žiadame Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby sa uvedeným problémom zaoberal.

S pozdravom

MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ