MZ SR pripravuje aj novelu nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia. Zatiaľ zostáva v platnosti pôvodné znenie, preto môžeme vykazovať diagnózy ako doteraz. V prípade otvorenia diskusie v odborných spoločnostiach na túto tému, odporúčame aktívny záujem a zohľadnenie dopadov takýchto prípadných zmien na celú našu spoločnosť. Kým nie je stanovený limit zisku pre poisťovne je ohrozením základnej myšlienky verejného zdravotného poistenia limitovať poistenca a súčasne je to nahrávanie neobmedzenému zisku poisťovní. S tým ako sa určuje v zmluvách platba poisťovne za zdravotnú starostlivosť máme my poskytovatelia dlhoročné skúsenosti. Tlak zdravotných poisťovní a snaha čo najmenej míňať na zdravotnú starostlivosť sa vystupňovali po schválení ich neobmedzeného zisku.  

MUDr. Andrej Janco, v.r., prezident SLÚŠ