V prípade ak ste sa VZ nezúčastnili alebo v prípade, ak máte dodatočné otázky, kontaktujte ma na súkromnej mailovej adrese, ktorú som uviedol na VZ alebo prostredníctvom e-mailovej adresy prezidenta SLÚŠ- MUDr. Andreja Janca.

 

Tieto kroky sú dôležité a bez Vašej spolupráce nebudem schopný ich plnohodnotne vykonať.

 

Mgr. Tomáš Janco

GS SLÚŠ