Dňa 7.11.2009 sa vo Zvolene uskutočnilo XVIII. Valné zhromaždenie SLÚŠ. Valné zhromaždenie zaviazalo svoje výkonné orgány k:


• presadzovaniu možnosti priameho využitia financií z eurofondov pre konkrétnych poskytovateľov a ich ambulancie

• vypracovať projekt štátnej pomoci pri vybavení pri vybavení ambulancií

• naďalej sa snažiť o zmenu správania sa štátu a verejnosti voči lekárovi.

• Vzhľadom na to, že povolania v zdravotníctve sú spojené s vyššou chorobnosťou a nižším priemerným vekom, ktorého sa zdravotníci dožívajú, je potrebné, aby ich ohodnotenie bolo oproti iným povolaniam zvýhodnené aspoň v dôchodku. SLÚŠ preto navrhuje paušálny príplatok k dôchodku lekárom a sestrám po odpracovaní definovanej minimálnej doby v zdravotníctve na území SR.

• Najväčším problémom, ktorý deformuje prostredie v zdravotníctve, je nedodržiavanie zákonnosti a slabá vymožiteľnosť práva v zdravotníctve. SLÚŠ sa dožaduje dodržiavania ústavných aj zákonných práv zdravotníkov (konečne naplniť rovnoprávnosť v hospodárskej súťaži, rovnosť v podnikaní) konečne uviesť do života Katalóg výkonov s reálnymi nákladovými cenami

• Ak štát nemá dostatok financií na zdravotnú starostlivosť, ktorú občanovi sľubuje ústava, je povinný zreálniť rozsah poskytovanej ZS, hradenej z verejného zdravotného poistenia (plne, čiastočne hradené a nehradené) a je tiež povinný uviesť do života pripoistenie.

• SLÚŠ požaduje garancie úhrady výkonov zo strany štátu pri krachu poisťovne .

• Vyzýva MZ SR, aby v zmysle platných zákonov SR našlo spôsob úhrady za poskytnutej zdravotnej starostlivosti aj cez tzv. limit, ktorý stanovujú zdravotné poisťovne.

• Vzhľadom nato, že štátne zdravotnícke zariadenia sú opakovane oddlžované, sociálna poisťovňa im udeľuje generálny pardon, prístrojové vybavenie je opakovane nakupované z fondov ministerstva zdravotníctva, SLÚŠ vyzýva vládu o rovnaký prístup aj k súkromným ambulantným zdravotníckym zariadeniam a preto požaduje odpustenie odvodov do sociálnej poisťovne na celý krízový rok 2010 za zamestnancov súkromných špecializovaných ambulantných zdravotníckych zariadení. Za takto získané financie zdravotnícke zariadenia nakúpia prístrojové vybavenie pre svojich pacientov.

• Riešiť aktuálny problém psychiatrickej sekcie, pretože mnohým členom boli zo strany zdravotných poisťovní vyrúbané obrovské pokuty za predpis liekov s indikačným obmedzením

• Požiadať MZ SR o vypracovanie legislatívnej normy, ktorá nedovolí ZP zazmluvňovať nových zmluvných partnerov, pokiaľ nemajú uhradené nadlimitné výkony existujúcich zmluvných zariadení v plnej úhrade bez degresu.

 

V Košiciach, dňa 8-­11-2009

MUDr. Andrej Janco Prezident SLÚŠ