Tá predstavuje 75% priemerných mesačných výkonov poskytovateľa v roku 2019, mimo toho budú uhrádzané tzv. pripočítateľné polžky (lieky skupiny A, ŠZM,…) v plnej výške. Návrh dodatku je predmetom pripomienkového konania.