Vzhľadom na to, že zákon bol prijatý bez možností pripomienok z radov špecialistov, boli naši kolegovia zbavení možnosti využiť iné zákonné prostriedky na obhájenie svojich práv do februára 2018, keď kompetentní oznámili, že ich zaradia do služieb, aj bez príslušných školení, oprávnení a samozrejme bez ich súhlasu, s odvolaním sa na to, že ide o verejnú službu. Podľa príslušných smerníc Európskej únie služba vo verejnom záujme má byť primerane zaplatená a občan môže byť do nej zaradený na prechodnú dobu, potrebnú na riešenie problému  aj bez jeho súhlasu, ak predmetná činnosť je súčasťou jeho bežnej odbornej činnosti. Lekári – špecialisti v SR nikdy nevykonávali obhliadky mŕtvych, preto je ich zaradenie na túto činnosť neprijateľné. Toto opatrenie považujeme za ďalšie nekompetentné rozhodnutie z dielne ministra Druckera. Nemôže vyhovovať ani našim pacientom, ktorí namiesto vyšetrenia v ambulancii, na ktoré čakali pre nedostatok špecialistov možno aj mesiace, sa k nemu nedostanú, lebo špecialista bude práve obhliadať mŕtveho a nasledujúci deň bude doručovať formuláre na ÚDZS. Rozhodnutie MZ SR o zaradení špecialistov na obhliadky mŕtvych od zeleného stola je v príkrom rozpore s legislatívou Európskej únie a vnímame ho ako ďalší krok k zhoršovaniu podmienok pre činnosť ambulancií a lekárov vôbec. Štát sa pokúša vlastné dlhoročné chyby, ktoré spôsobili odchod lekárov do zahraničia, nahradiť rozširovaním nútenej práce lekárov, ktorí tu ešte ostali. Žiadame ministra Druckera, aby konečne prestal nahrávať veľkokapitálu a zaplatil tým, ktorí v zdravotníctve skutočne pracujú a ktorých pacienti potrebujú. Upozorňujeme, že ďalšie klamstvá v médiách, podporované konfidentmi zo strany lekárov a iných, krízovú situáciu v zdravotníctve nevyriešia, len prehlbujú. Slovenská lekárska únia špecialistov podporuje tento postup svojich kolegov.

V Košiciach, dňa 30. 1.2018                                                                  MUDr. Andrej Janco
                                                                                                                           Prezident
                                                                                                  Slovenskej lekárskej únie špecialistov