Vyhlásenie Slovenskej lekárskej únie špecialistov k situácii v ambulantnej sfére. Slovenská lekárska únia špecialistov na svojom mimoriadnom piatkovom zasanutí v Nitre analyzovala situáciu v ambulantnom sektore. Účastníkov rozhorčilo mediálne vyhlásenie predstaviteľa ASL, L. Pásztora o pripravovanom jarnom štrajku Zdravity a preto prijali nasledujúce stanovisko:

1. Zdravita sa odmietla zapojiť do protestov spoločne s väčšinou súkromných ambulancií v SR na jar tohto roku, keď bol na to vhodný čas, a keď sa ešte dalo zabrániť uzákoneniu tvorby zisku zdravotných poisťovní v NR SR, ku ktorému došlo v letných mesiacoch. Nezapojila sa nepriek tomu, že došlo k zániku 300 súkromných ambulancií a množstvo pacientov ostalo bez zdravotnej starostlivosti.

2. Prezident ASL Pásztor ešte pred týždňom pokrytecky vyhlásil do médií, že sa nepripojí k štrajku súkromných ambulancií, pretože mu záleží na pacientoch. Urobil tak v čase pred prijatím štátneho rozpočtu na rok 2012, keď ešte bola nádej spoločným postupom zatlačiť na navýšenie platieb za poistencov štátu a vo veľkej miere tak v kritickej chvíli prispel k rozbitiu jednoty lekárov. To boli rozhodujúce okamihy, kedy ASL mala protestovať, ale neprotestovala, a tak svojim mlčaním podporila vládnucu politickú moc. Miesto toho sa vyhráža štrajkami dnes, keď je už jasné, že peňazí v rozpočte zdravotníctva bude aj za jeho prispenia na budúci rok menej. Vyhráža sa mafiánskym spôsobom pacientom, že si za zdravotnú starostlivosť budú platiť, hoci je jasné, že ďalšie zvýšenie platieb už pacienti neunesú.

Preto máme podozrenie, že včerajšie vyhlásenie, rovnako ako predchádzajúce nezapojenie sa do jarných protestov a do štrajku ambulancií 1. decembra je iba výsledkom politickej objednávky niektorých vládnucich strán, ktorým záleží na tom, aby zodpovednosť za zlyhávanie zdravotníctva neniesli politici, ktorí tento stav spôsobili, a aby sa pozornosť verejnosti pred voľbami preniesla na boj lekárov proti poisťovniam. Pásztor musí vedieť, že zdravotné poisťovne nemajú mechanizmus, ako donútiť štát zaplatiť za svojich poistencov toľko, čo zaplatiť mal a nezaplatil. Pásztor musí vedieť, že zisk poisťovní je maximálne 18 miliónov Eur, pričom však potrebná suma pre ambulantný sektor je minimálne130 miliónov Eur.

Preto máme tiež podozrenie, že peniaze od zdravotných poisťovní chce svojimi súkromnými izolovanými štrajkami vydupať výlučne pre svoje zariadenia, a to na úkor všetkých ostatných ambulancií na Slovensku, dokonca aj na úkor Zdravity, na zastupovanie ktorej má plnú moc. Súkromné ambulancie naozaj neunesú vládou sľúbené zvýšenie platov sestier, ani zvýšenie platov ambulantných lekárov, a na to SLÚŠ ako jediná organizácia súkromných ambulantných lekárov upozorňuje svojimi protestami a v médiách už celý rok. Riešením však je navýšenie platieb za poistencov štátu a nie presun zisku poisťovní do ambulantnej sféry, pretože by to nestačilo pokryť sumu 130 miliónov Eur, ktorá je potrebná.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný jednotný postup všetkých lekárov aj zdravotníkov a presadzovanie jedinej požiadavky, navýšenia platieb za poistencov štátu. Na to je potrebná jednota s našimi pacientmi a dokonca aj s poisťovňami, nie rozbíjanie jednoty a rozdúchavanie nevraživosti voči lekárom na objednávku politických strán! Upozorňujeme, že ak by niektorá zdravotná poisťovňa podľahla tlaku ASL a ak by došlo k uprednostneniu požiadaviek Zdravity, alebo kohokoľvek iného na úkor ostatných ambulancií, podajú členovia SLÚŠ trestné oznámenia za klientelistické konanie na všetkých účastníkov takej dohody.

 

V Košiciach, dňa 9. 12. 2011.

 

MUDr. Andrej Janco Prezident

Slovenskej lekárskej únie špecialistov, v.r.