Za celkom neprijateľný pokladáme fakt, že riaditeľ Forai tak vychádza v ústrety svojmu 

 

výlučnému „strategickému partnerovi“ pri vyjednávaní cien práce ambulantného sektora, 

 

prezidentovi ASL a Zdravity, MUDr. L. Pásztorovi, ktorý je podľa médií zároveň 10-percentným 

 

podielnikom cyperskej firmy, vlastniacej najväčší počet  MR prístrojov na Slovensku.  Máme obavy, že 

 

VšZP sa cez svojho strategického partnera dostane do vleku finančnému záujmu, ktorý spôsobuje, že 

 

CT a MR sa už dnes vykonávajú často aj na  diagnostiku banálnych chorôb, na druhej strane 

 

neostávajú peniaze na ťažké stavy, na bežné diagnostické postupy a na zaplatenie práce 

 

ambulantných lekárov. SLÚŠ navrhuje riešenie, znížiť ceny za CT a MR vyšetrenia aspoň na úroveň 

 

Nemecka, čím sa bude dať znásobiť počty vyšetrení, potrebných pre našich pacientov a súčasne 

 

nebude nutné ďalej uberať z ceny práce a z počtu vyšetrení v ambulantnom sektore.

 

V Košiciach, dňa 5.5.2015                                                                      MUDr. Andrej Janco 

 

                                                                                                                         Prezident SLÚŠ