Každý zdravotnícky segment je jedinečný, nezastupiteľný a dôležitý. Ani bez jedného by zbytok zdravotníckeho systému nebol schopný  normálne fungovať, preto sa ani jeden nesmie priorizovať, ani diskriminovať. Každý segment má svoje špecifické problémy, ale všetky segmenty majú jeden spoločný : nedostatok financií z verejných zdrojov, ktorý je spôsobený poklesom platieb štátu za jeho poistencov. V dnešnej situácii môže zdravotníctvo získať chýbajúce verejné financie len na základe rozhodnutia NR SR. 

Zdravotnícke organizácie odmietajú problém nedostatku financií v systéme riešiť vzájomnými bojmi medzi segmentami, bojmi so zdravotnými poisťovňami, ktoré nemajú potrebný objem finančných prostriedkov na uspokojenie nárokov všetkých segmentov a odmietajú tiež boj s pacientami o ďalšie poplatky.  

Zdravotnícke organizácie sa preto dohodli, že v tejto chvíli zotrvajú na jedinej požiadavke:  navýšiť platby štátu za jeho poistencov na úroveň 5%.
Jednotný postup zdravotníkov, zdravotných poisťovní, aj občanov SR je jediný možný spôsob, ktorý zaručuje pozitívny a spravodlivý výsledok pre zdravotníkov, aj pre pacientov. Separátne vyjednávania by spustili lavínu protestov a štrajkov, ktoré by ešte viac ohrozili zdravotnú bezpečnosť slovenských občanov. Preto zdravotníci vystríhajú každého, kto by si chcel niečo vydobíjať na úkor všetkých ostatných, aby tak vo verejnom záujme neurobil. 

Vyzývame všetky organizácie, aby prerušili svoje súčasné porotestné akcie, ako aj plánované protesty na obdobie do volieb do NR SR a aby sa bezodkladne začali venovať prípravám na spoločné  jednania zdravotníckych segmentov o jednotnom postupe  v presadzovaní tejto jedinej požiadavky.
Riešenie problému musíme vrátiť tam, kde vznikol, do NR SR.

 

(slus)