V žiadnom prípade neodporúčame  uveriť výhodnosti a nezáväznosti takéhoto súhlasu.  Overte si aj u kolegov z Vášho zdravotníckeho zariadenia, či z poskytovateľov primárneho kontaktu niekto k  takémuto súhlasu na základe zavádzajúcich informácií nepristúpil. Ak áno, odporúčame Vám, aby ste predbežnú dohodu bezodkladne zrušili. 

V Slovenskej republike ešte nikdy nebola situácia, aby kompetentní nezištne podnikli kroky na zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti pre  malé súkromné zdravotnícke zariadenia. Po preštudovaní príslušnej dokumentácie máme za to, že tradíciu zachovali a uvedená výzva predstavuje existenčné ohrozenie dotknutých zdravotníckych zariadení a v niektorých prípadoch možno ohrozenie aj rodín poskytovateľov, ktorí podpísali „predbežný“ záväzok. 
S pozdravom   
MUDr. Andrej Janco, prezident SLÚŠ