Pozvánka

 

Vážená kolegyňa, vážený kolega, pozývame Vás na

XXIV. valné zhromaždenie 

Slovenskej lekárskej únie špecialistov,

 

ktoré sa uskutoční v  Košiciach, v hoteli Yasmin,

v stredu, dňa 28. novembra 2012

so začiatkom o 10.30 hodine.

Program

 

Registrácia:      od 10.00 h.

10.30 – 11.40     Otvorené zhromaždenie        

10.30 – 11.10  Príhovor ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzany Zvolenskej

11.10 – 11.30  Implementácia DRG na Slovensku. MUDr. Monika Pažinková MPH,    predsedkyňa ÚDZS

11.10 – 11.45  Otázky a odpovede k predneseným témam

 

11.45 – 12.00     Uzavreté zhromaždenie ( výlučne členovia SLÚŠ )

 

     Voľba návrhovej, mandátnej, volebnej a revíznej komisie

     Správa o hospodárení (A. Kočišová, v z. MUDr.A.Jancová)

     Správa o činnosti za minulé obdobie – dodatok, bola zaslaná (MUDr.A.Janco)

 

12.00 – 13.00     Tématický blok

Úloha SLÚŠ v ďalšom období

 

·         Postup SLÚŠ v jednaniach s MZ SR

·         Postup SLÚŠ v jednaniach s ÚDZS

·         Postup SLÚŠ v jednaní so zdravotnými poisťovňami

·         Platby pre ambulancie

·         Vývoj  legislatívy

( MUDr.G.Bieleková , MUDr.Ľ. Ferenčíková,  MUDr. P. Hudák, MUDr.A.Janco, MUDr.A.Jancová, MUDr. J. Keher, JUDr. M. Knop,  MUDr. M. Kudláčová,  MUDr. J. Matyščák, MUDr. M. Môcik, MUDr. I. Pastierik,  MUDr.Š.Paulov,  MUDr.P.Šilla,MUDr. E. Vojtková ).

 

13.00 – 13.30    Rozprava, rôzne                                

13.30 – 14.00    Plán práce, návrh uznesení

14.00 – 14.20    Schvaľovanie nových koordinátorov,  uznesení

14.20                 Občerstvenie pre všetkých prítomných

 

 

 

 

 

 

Organizačné pokyny

 

Občerstvenie pre všetkých: Bude sa podávať v mieste rokovania

Hlavný organizátor podujatia: MUDr. Andrej Janco, tel. 0904 859 130

Miesto konania,  hotel Yasmin, Tyršovo námestie 1, Košice

Parkovanie je možné vedľa budovy.

.

Program tohto podujatia je vopred stanovený a nebude podliehať schvaľovaniu. Prípadné zmeny si vyhradzuje organizátor.

Akékoľvek doplnkové aktivity ktorejkoľvek z pozvaných organizácií je nutné dohodnúť s organizátorom. 

Príspevky prednášajúcich hostí sú limitované na 10 minút (ak zostavovateľ programu nerozhodne inak). Jednotlivé príspevky v rozprave nesmú presiahnuť 2 minúty. Príspevky do rôzneho je nutné prihlásiť písomne aj s uvedením témy, nesmú presiahnuť 3 minúty.

Otázky a príspevky do panelovej diskusie zašlite na mudr.andrej.janco@gmail.com

Technika. Pre potreby prednášajúcich bude k dispozícii dátový projektor, požiadavka na inú formu projekcie musí byť špecifikovaná  a oznámená na telefónnom čísle organizátora najneskôr 7 dní pred termínom podujatia. Pre anglicky, nemecky a francúzsky hovoriacich hostí je možné dohodnúť simultánny preklad. Požiadavku oznámte 14 dní vopred hlavnému organizátorovi.

Rokovací jazyk:  Slovenský, český.  

Účasť médií a firiem prosíme prihlásiť  na mobilné telefónne číslo prezidenta SLÚŠ:

0904 859130

Vyhlásenia pre médiá za hostiteľskú organizáciu ( SLÚŠ ) sú na tlačovej konferencii oprávnené poskytovať prezident a prípadne poverené osoby.

 

V Košiciach, dňa  9. novembra 2012                                                   MUDr. Andrej Janco v.r.

                                                                                                                      prezident SLÚŠ