Dobrý deň,
v súvislosti s povinnosťou pripraviť zdravotnícke zariadenie na spustenie E-zdravia mi viacerí členovia Slovenskej lekárskej únie špecialistov, aj iní kolegovia oznámili, že v ich regióne, dokonca ani v mestských aglomeráciách nie je dostatočná kapacita operátorov pre pokrytie vysokorýchlostným internetom. Rovnakú skúsenosť máme aj na Poliklinike KVP v Košiciach na Cottbuskej 13, ktorej lokalita patrí do širšieho centra mesta Košíc.  Na poliklinike je dostupná DSL linka  s vysokorýchlostným internetom od Telekomu v mojej ambulancii, ktorá je vedľa telefónnej ústredne, pri pokuse zaviesť internet 300/30Mbit/s, nám technici oznámili, že v ambulancii mojej manželky, ktorá je v budove o poschodie vyššie , ako aj v iných ambulanciách je dostupná len nižšia prenosová rýchlosť od Telekomu. Kolegyňa  všeobecná lekárka na poliklinike má 2.rok zavedený, okrem internetu v mobile, internet s viazanosťou na ďalšie 2 roky od Orange 4G ( iný nie je dostupný) s  rýchlosťou sťahovania 15Mbit/s a rýchlosťou odosielania dát 1Mbit/s, ktorý jej neustále zlyháva  pri bežnej prevádzke , preto mala  odpustené platby v niektorých mesiacoch. 
Nižšia prenosová rýchlosť by mohla postačovať v ambulanciách štátnych zariadení, alebo v odbornostiach, kde nerobia odbery, frekvencia pacientov je nízka, nepredpisuje sa veľa liekov, záznam je stručný, to znamená, že frekvencia odosielania a prijímania dát, ako aj objem dát, nie je vysoký. V ostatných ambulanciách sprevádzkovanie systému pri nedostatočnej prenosovej rýchlosti internetu by spôsobilo kolaps a mohlo by ohroziť  zdravie a život pacientov čakajúcich na ošetrenie.  V médiách opakované poukazovanie na šikovný manažment lekárov v špecializovaných ambulanciách v niektorých dobre financovaných a finančne dotovaných centrách, kde si môžu dovoliť objednať jedného až dvoch pacientov na hodinu, si žiaľ nemôžu dovoliť menšie súkromné ambulancie, ktorých financovanie je pod nákladové ceny. Malé súkromné ambulancie musia ošetriť všetkých pacientov, ktorí sa nedostali a ani nedotelefonovali do centier, ktoré manažujú počty pacientov, lebo si to môžu dovoliť aj finančne.
Vzhľadom na uvedené, tlmočím požiadavku súkromných  lekárov, štátom zabezpečiť dostupnosť  a financovanie vysokorýchlostného internetu, ako aj potrebného IT vybavenia v súkromných ambulanciách, ktoré nedostali nikdy žiadnu dotáciu od štátu alebo regiónu, nemohli čerpať eurofondy a neboli nikdy oddĺžené. Ambulancia internistu má hrubý mesačný príjem od poisťovní cca 3500,-Eur , z čoho musí uhradiť všetky náklady ambulancie vrátane nájmu, zariadenia, prístrojov, médií, platov a odvodov za všetkých zamestnancov,… . Nemôžete zákonom ukladať povinnosť, aby malé súkromné zdravotnícke zariadenia pracovali len na prevádzku E-zdravia.  Ak nie sú kompetentní schopní zabezpečiť financie  a podmienky na  bezporuchovú prevádzku E-zdravia, žiadame, aby vstup do systému nebol pre malé súkromné ambulancie povinným a navrhovaná zmena, aby bola bezodkladne zakotvená v zákone.  
    S pozdravom    
 MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov, v.r., 
P.S.: Uvedenú žiadosť nepíšem preto, že by sme my v našom zdravotníckom zariadení mali problém zvládať najmodernejšie informačné technológie alebo nevedeli ich prínos oceniť.