Nedotýkajú sa zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nesúvisia s ňou.  Musíme však pozitívne hodnotiť, že  Union zdravotná poisťovňa, a.s. postupuje v komunikácii s poskytovateľmi v tejto súvislosti ,na rozdiel od ostatných zdravotných poisťovní, dodržiavajúc zásady slušnosti.