Avšak v prípade e-zdravia treba rešpektovať prípadný nesúhlas pacienta. Formulár k informovanému nesúhlasu nájdete na stránke na stiahnutie.